Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 12 lipca 2015 r.
Autorzy:

Zmiana umowy spółki w rozumieniu PCC

Zmiana umowy spółki w rozumieniu PCC

Zmiana umowy spółki w rozumieniu PCC

Procedura pozwala ustalić, czy dane zdarzenie na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych uważane jest za zmianę umowy spółki.

Krok: miało miejsce zdarzenie związane ze spółką

Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. zmiany umów spółek (więcej na ten temat - zob. procedura Zmiana umowy spółki jako czynność podlegająca opodatkowaniu PCC).

Czynności uważane za zmianę umów spółek określają przepisy art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1519 z późn. zm.) - dalej u.p.c.c.

Krok: czy zdarzeniem jest przekształcenie lub łączenie spółek, którego wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej?

Za zmianę umowy spółki uważa się m.in. przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej (tj. spółki cywilnej, spółki jawnej lub spółki partnerskiej) lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej ((tj. spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej). Wynika to z art. 1 ust. 3 pkt 3 u.p.c.c.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację