Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Zmiana orzeczenia przez sąd opiekuńczy

Zmiana orzeczenia przez sąd opiekuńczy

Zmiana orzeczenia przez sąd opiekuńczy

Krok: wydanie orzeczenia przez sąd opiekuńczy

W myśl art. 577 k.p.c. sąd opiekuńczy może zmienić swe postanowienie nawet prawomocne, jeżeli wymaga tego dobro osoby, której postępowanie dotyczy.

Krok: czy zmiana orzeczenia w sprawie jest dopuszczalna?

Co do zasady, sąd opiekuńczy może zmienić swoje orzeczenie, zarówno prawomocne, jak i nieprawomocne. Od tej zasady istnieją jednakże wyjątki, tj. w określonej kategorii spraw, sąd opiekuńczy nie ma możliwości zmiany własnego orzeczenia z urzędu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację