Krywan Tomasz, Złożenie zawiadomienia o miejscu opodatkowania (VAT-29)

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
Autorzy:

Złożenie zawiadomienia o miejscu opodatkowania (VAT-29)

Złożenie zawiadomienia o miejscu opodatkowania (VAT-29)

Złożenie zawiadomienia o miejscu opodatkowania (VAT-29)

Procedura pozwala ustalić czy należy złożyć zawiadomienie o miejscu opodatkowania (VAT-29).

Złożenie zawiadomienia o miejscu opodatkowania (VAT-29) podatnik podatnik czy podatnik chce wybrać opodatkowanie WSTO w państwach członkowskich konsumpcji? czy podatnik chce zrezygnować z wyboru opodatkowania usług TBE świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami z innych niż Polska państw UE w państwach członkowskich konsumpcji? należy złożyć zawiadomienie o miejscu opodatkowania czy podatnik chce wybrać opodatkowanie usług TBE świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami z innych niż Polska państw UE w państwach członkowskich konsumpcji? czy podatnik chce zrezygnować z opodatkowania WSTO w państwach członkowskich konsumpcji? nie ma potrzeby składania zawiadomienia o miejscu opodatkowania istnieje potrzeba ustalenia czy należy złożyć zawiadomienie o miejscu opodatkowania czy podatnik dokonuje wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO)? czy podatnik świadczy usługi telekomunikacyjnych, usługi nadawcze lub usługi elektronicznych (usługi TBE) na rzecz podmiotów niebędących podatnikami z innych niż Polska państw UE? tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: istnieje potrzeba ustalenia czy należy złożyć zawiadomienie o miejscu opodatkowania

Przepisem art. 28p ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.) – dalej u.p.t.u., zostały określone zasady składania zawiadomienia o miejscu opodatkowania. Zawiadomienie to – składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej na formularzu VAT-29 (https://www.podatki.gov.pl/media/7154/vat-29-1-_v1-0e_.pdf) – składane jest w czterech przypadkach.

Krok: czy podatnik dokonuje wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO)?

Zawiadomienie VAT-29 może dotyczyć dwóch rodzajów czynności. Pierwszą z tych czynności stanowią dostawy towarów stanowiące wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość (tzw. WSTO).