Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Złożenie wniosku z żądaniem wyjawienia majątku przez dłużnika

Złożenie wniosku z żądaniem wyjawienia majątku przez dłużnika

Złożenie wniosku z żądaniem wyjawienia majątku przez dłużnika

Krok: złożenie wniosku o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku

Złożenie wniosku o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2010 r., III CZP 92/2010, OSNC 2011, nr 4, poz. 42).

Krok: czy wniosek złożono do sądu właściwego?

Sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest sąd rejonowy właściwości ogólnej dłużnika (art. 758 oraz 914 § 1 k.p.c.). Wierzyciel i dłużnik nie mogą zmienić tej właściwości w umowie, a więc sąd bierze pod uwagę swoją niewłaściwość z urzędu także po doręczeniu dłużnikowi wniosku (art. 200 § 11 i 12 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.).

Patrz również Badanie właściwości miejscowej sądu z urzędu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację