Piaskowska Olga Maria, Złożenie wniosku o zezwolenie na zabranie ze wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia przedmiotów osobistego użytku i przedmiotów niezbędnych do wykonywania osobistej pracy zarobkowej lub zwierząt domowych będących własnością uczestnika postępowania, niezbędnych do codziennego funkcjonowania lub pracy zarobkowej

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 15 sierpnia 2023 r.
Autorzy:

Złożenie wniosku o zezwolenie na zabranie ze wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia przedmiotów osobistego użytku i przedmiotów niezbędnych do wykonywania osobistej pracy zarobkowej lub zwierząt domowych będących własnością uczestnika postępowania, niezbędnych do codziennego funkcjonowania lub pracy zarobkowej

Złożenie wniosku o zezwolenie na zabranie ze wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia przedmiotów osobistego użytku i przedmiotów niezbędnych do wykonywania osobistej pracy zarobkowej lub zwierząt domowych będących własnością uczestnika postępowania, niezbędnych do codziennego funkcjonowania lub pracy zarobkowej

Złożenie wniosku o zezwolenie na zabranie ze wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia przedmiotów osobistego użytku i przedmiotów niezbędnych do wykonywania osobistej pracy zarobkowej lub zwierząt domowych będących własnością uczestnika postępowania, niezbędnych do codziennego funkcjonowania lub pracy zarobkowej

Złożenie wniosku o zezwolenie na zabranie ze wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia przedmiotów osobistego użytku i przedmiotów niezbędnych do wykonywania osobistej pracy zarobkowej lub zwierząt domowych będących własnością uczestnika postępowania, niezbędnych do codziennego funkcjonowania lub pracy zarobkowej sąd skład orzekający sąd skład orzekający rozpoznanie wniosku wydanie postanowienia otrzymanie wniosku uczestnik uczestnik przemoc w rodzinie (przemoc domowa) czy w sprawie istnieje potrzeba sądowego odzyskania rzeczy przez uczestnika? odebranie rzeczy przy udziale policjanta lub żołnierza Żandarmerii Wojskowe złożenie wniosku nie tak

Krok: przemoc w rodzinie (przemoc domowa)

Zob. schemat i komentarze zamieszczone w schemacie:

Postępowanie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Krok: czy w sprawie istnieje potrzeba sądowego odzyskania rzeczy przez uczestnika?

Potencjalna możliwość orzeczenia wobec osoby, przeciwko której skierowany jest wniosek o zobowiązanie osoby stosującej przemoc domową do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub o wydanie zakazu zbliżania się do wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, lub zakazu zbliżania się do osoby doznającej przemocy domowej, lub zakazu kontaktowania się z osobą doznającą przemocy domowej, pozbawia tę osobę wstępu do dotychczas zajmowanego mieszkania. Oznacza to również brak możliwości korzystania z należącej do tej osoby przedmiotów, które w określonych sytuacjach mogą być jej niezbędne do codziennego funkcjonowania, np. samochód uczestnika będącego taksówkarzem, który pozostał w garażu wspólnie zajmowanego domu.

Zgodnie z art. 11a ust. 6 ustawy z 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249 ze zm.), jeżeli osoba stosująca przemoc domową, po wydaniu przez sąd postanowienia uwzględniającego wniosek o zobowiązanie osoby stosującej przemoc domową do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub o wydanie zakazu zbliżania się do wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, chce zabrać ze wspólnie zajmowanego mieszkania i z jego bezpośredniego otoczenia rzeczy lub zwierzęta domowe, a osoba doznająca tej przemocy wyraża na to zgodę, może się to odbyć wyłącznie w obecności policjanta lub żołnierza Żandarmerii Wojskowej. Zabranie rzeczy i zwierząt domowych może odbyć się nie więcej niż dwa razy.