Złożenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia - OpenLEX

Wiśniewski Paweł, Złożenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Złożenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia

Złożenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia

Złożenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia

Złożenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający zwrot wniosku badanie warunków formalnych wniosku usuwanie braków formalnych i fiskalnych wniosku czy wniosek złożono w toku toczącego się postępowania? badanie czy zachodzą okoliczności uzasadniające odrzucenie wniosku postanowienie o odrzuceniu wniosku rozpoznanie wniosku badanie właściwości sądu postanowienie o przekazaniu wniosku innemu sądowi uprawniony uprawniony złożenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia zachodzą nie zachodzą nie spełnia wymagań spełnia wymagania braki nieusunięte braki usunięte tak nie niewłaściwy właściwy

Krok: złożenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia może złożyć każda strona lub każdy uczestnik postępowania (art. 7301 § 1 k.p.c.), a więc nie tylko powód bądź wnioskodawca w postępowaniu nieprocesowym, ale również pozwany, interwenient uboczny lub uczestnik postępowania nieprocesowego.

Strony postępowania zabezpieczającego określane są zaś mianem uprawnionego i obowiązanego.

Krok: czy wniosek złożono w toku toczącego się postępowania?