Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Złożenie testamentu w sądzie spadku

Złożenie testamentu w sądzie spadku

Złożenie testamentu w sądzie spadku

Krok: otrzymanie informacji

Obowiązek przewidziany w art. 646 k.p.c. dotyczy każdego, a więc osób fizycznych i prawnych, a także organów rządowych i samorządowych wszystkich szczebli oraz instytucji, w których dyspozycji znajduje się testament.

Przewidziany w art. 646 k.p.c. obowiązek złożenia testamentu w sądzie spadku dotyczy również notariusza i obejmuje każdy testament, także testament odwołany (por. uchwałę SN z dnia 25 czerwca 2003 r., III CZP 14/03, OSNC 2004, nr 7-8, poz. 106).

Krok: czy osoba, u której znajduje się testament złożyła go u notariusza?

Osoba, której spadkodawca powierzył testament może złożyć go u notariusza.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację