Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Złożenie przez świadka zeznań na piśmie

Złożenie przez świadka zeznań na piśmie

Złożenie przez świadka zeznań na piśmie

Krok: złożenie wniosku o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka

Zob. także przebieg procedury i komentarze zamieszczone w schemacie:

Złożenie wniosku dowodowego.

Krok: dopuszczenie dowodu z zeznań świadka

W postanowieniu o przeprowadzeniu dowodu z zeznań świadka, sąd oznacza fakty podlegające stwierdzeniu. Jeżeli nie ma możliwości, aby świadek stawił się osobiście, sąd wyznaczy sędziego lub sąd, który ma dowód przeprowadzić oraz, jeżeli to jest możliwe, termin i miejsce przeprowadzenia dowodu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?