Piaskowska Olga Maria, Złożenie przez opiekuna rachunku końcowego

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Złożenie przez opiekuna rachunku końcowego

Złożenie przez opiekuna rachunku końcowego

Złożenie przez opiekuna rachunku końcowego

Złożenie przez opiekuna rachunku końcowego przedstawiciel ustawowy albo spadkobierca podopiecznego przedstawiciel ustawowy albo spadkobierca podopiecznego doręczenie wezwania wzięcie udziału w badaniu rachunku podopieczny podopieczny wzięcie udziału w badaniu rachunku doręczenie wezwania sąd opiekuńczy sąd opiekuńczy czy podopieczny ma zdolność do czynności prawnych? rozważenie możliwości nałożenia grzywny na opiekuna możliwy przebieg postępowania brak wezwania czy istnieje konieczność złożenia rachunku końcowego? badanie rachunku czy sądowi są znani przedstawiciele ustawowego lub jej spadkobiercy podopiecznego wezwanie podopiecznego do wzięcia udziału w badaniu rachunku zwolnienie opiekuna z obowiązku złożenia rachunku zarządzenie obowiązku przedstawienia rachunku wezwanie do udziału w sprawie przedstawiciela ustawowego lub spadkobierców opiekun opiekun nie złożenie rachunku końcowego możliwy przebieg postępowania brak obowiązku złożenia rachunku końcowego w ciągu 3 miesięcy od zakończenia sprawowania opieki złożenie rachunku końcowego możliwy przebieg postępowania ustanie opieki tak nie nie tak nie tak

Krok: ustanie opieki

Opieka nad podopiecznym może ustać z uwagi na fakt uzyskania przez niego pełnoletniości oraz na skutek zwolnienia go z pełnienia tego obowiązku przez sąd.

Krok: czy istnieje konieczność złożenia rachunku końcowego?

Co do zasady, po zakończeniu sprawowania opieki, opiekun powinien złożyć rachunek końcowy z opieki oraz niezwłocznie oddać majątek byłemu podopiecznemu, albo jego przedstawicielowi ustawowemu lub spadkobiercom (art. 174 k.r.o.). Nie w każdej sytuacji złożenie rachunku końcowego jest jednakże niezbędne - o tym, czy taka sytuacja zachodzi decyduje sąd opiekuńczy.

W przypadku ustania opieki na skutek śmierci opiekuna, obowiązek złożenia rachunku wygasa, jest on bowiem ściśle związany z osobą opiekuna.