Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 23 sierpnia 2013 r.
Autorzy:

Złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku przed notariuszem (dziedziczenie ustawowe)

Złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku przed notariuszem (dziedziczenie ustawowe)

Złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku przed notariuszem (dziedziczenie ustawowe)

Krok: zwrócenie się do notariusza celem wyznaczenia terminu złożenia oświadczenia spadkowego

Jeżeli spadkobierca decyduje się na złożenie oświadczenia spadkowego przed notariuszem, powinien ustalić uprzednio z notariuszem termin jego złożenia.

Krok:

W trakcie prowadzonego przez notariusza postępowania spadkowego konieczny jest osobisty udział wszystkich osób mogących być spadkobiercami, zarówno ustawowymi, jak i testamentowymi.

Zgodne żądanie poświadczenia dziedziczenia złożone przez osoby biorące udział w spisywaniu protokołu dziedziczenia musi być zawarte w tym protokole (art. 95c § 2 pkt 1 pr. not.).

Gdy spadkobierca odrzucił spadek, jego obecność u notariusza nie jest konieczna, powinni być jednak obecni jego zstępni (art. 1020 k.c., art. 931 § 2 k.c.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację