Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Zgłoszenie zarzutu potrącenia

Zgłoszenie zarzutu potrącenia

Zgłoszenie zarzutu potrącenia

Krok: potrzeba zgłoszenia zarzutu potrącenia

Potrzeba zgłoszenia zarzutu potrącenia powinna wynikać z faktu, iż strona złożyła skutecznie zarzut potrącenia w rozumieniu prawa materialnego, tj. art. 498 i n. k.c. Skuteczne potrącenie wierzytelności prowadzi do wygaśnięcia zobowiązania w całości lub w części (przez wzajemne umorzenie się wierzytelności do wysokości wierzytelności niższej – art. 498 § 2 k.c.).

Z procesowego punktu widzenia potrącenie stanowi jednocześnie jeden z zarzutów, jakie pozwany może podnieść, broniąc się przed żądaniami powoda, który od 7.11.2019 r. posiada swoją odrębną regulację w Kodeksie postępowania cywilnego.

Krok: przy zachowaniu terminu na zgłoszenie zarzutu

Strona może podnieść zarzut potrącenia nie później niż przy wdaniu się w spór co do istoty sprawy albo w terminie dwóch tygodni od dnia, gdy jego wierzytelność stała się wymagalna. Jest to pierwsze ograniczenie, które wprowadza art. 2031 k.p.c. w § 2. Zarzut zgłoszony po tym terminie jest niedopuszczalny, a strona może wytoczyć powództwo przeciwegzekucyjne na zasadzie art. 840 § 1 pkt 2 (analogicznie do zarzutu spełnienia świadczenia)

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?