Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Zgłoszenie wniosku o sporządzenie spisu inwentarza do sądu

Zgłoszenie wniosku o sporządzenie spisu inwentarza do sądu

Zgłoszenie wniosku o sporządzenie spisu inwentarza do sądu

Krok: potrzeba dokonania spisu inwentarza

Patrz także:

Wszczęcie postępowania o zabezpieczeniu spadku i spisu inwentarza na wniosek.

Wszczęcie postępowania o zabezpieczeniu spadku i spisu inwentarza z urzędu.

Krok: możliwy przebieg postępowania

W myśl art. 637 § 1 k.p.c. na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy lub właściwego urzędu skarbowego sąd postanowi sporządzenie spisu inwentarza.

Żądać sporządzenia spisu inwentarza może także spadkobierca wydziedziczony, jeżeli uprawdopodobni, że jest uprawniony do zachowku (por. uchwała SN z dnia 24 stycznia 2007 r., III CZP 149/06, OSNC 2007, nr 18, poz. 178).

Podmiotami uprawnionymi do żądania sporządzenia spisu inwentarza są także prokurator (art. 7) i Rzecznik Praw Obywatelskich (art. 14 pkt 4 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich) oraz Skarb Państwa działający przez właściwy urząd skarbowy (por. postanowienie SN z dnia 16 marca 2005 r., IV CK 675/04, OSNC 2006, nr 2, poz. 36).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?