Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej państwowemu inspektorowi sanitarnemu oraz okręgowemu inspektorowi pracy - OpenLEX

Ambroziewicz Maciej, Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej państwowemu inspektorowi sanitarnemu oraz okręgowemu inspektorowi pracy

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 30 lipca 2020 r.
Autorzy:

Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej państwowemu inspektorowi sanitarnemu oraz okręgowemu inspektorowi pracy

Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej państwowemu inspektorowi sanitarnemu oraz okręgowemu inspektorowi pracy

Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej państwowemu inspektorowi sanitarnemu oraz okręgowemu inspektorowi pracy

Podejrzenie choroby zawodowej to stan, w którym nastąpiło stwierdzenie objawów lub zmian patologicznych, mogących mieć związek z czynnikiem szkodliwym występującym w środowisku pracy (na stanowisku pracy) bądź z istotą wykonywanej pracy (jej rodzajem). Podejrzenie choroby zawodowej podlega zgłoszeniu państwowemu inspektorowi sanitarnemu oraz okręgowemu inspektorowi pracy.

Krok: działania pracodawcy

W związku z podejrzeniem choroby zawodowej powstaje obowiązek niezwłocznego zgłoszenia tego faktu właściwym organom, czyli państwowemu inspektorowi sanitarnemu oraz okręgowemu inspektorowi pracy. W art.. 235 § 1 k.p. ustawodawca wymaga zgłoszenia "każdego" przypadku podejrzenia o chorobę zawodową do obydwu wskazanych organów.

Krok: zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej

W myśl art. 235 § 1 k.p., pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zgłosić właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy każdy przypadek podejrzenia choroby zawodowej.

Powyższy obowiązek spoczywa również na lekarzu jednostki orzeczniczej, do której pracownik lub były pracownik został skierowany przez lekarza lub lekarza dentystę, który powziął podejrzenie choroby zawodowej podczas badania pacjenta (art. 235 § 21 k.p.).

Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej państwowemu inspektorowi sanitarnemu oraz okręgowemu inspektorowi pracy państwowy inspektor sanitarny państwowy inspektor sanitarny powzięcie zawiadomienia o chorobie zawodowej (!) wszczęcie  postępowania państwowy inspektor pracy państwowy inspektor pracy powzięcie zawiadomienia o podejrzeniu choroby zawodowej przeprowadzenie kontroli zakładu pracy niepodjęcie działań kontrolnych czy państwowy inspektor pracy podjął działania kontrolne? pracodawca pracodawca zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej działania pracodawcy uzyskanie potwierdzenia podejrzenia choroby zawodowej nie tak