Kostrzewa Piotr, Zgłoszenie do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 10 listopada 2020 r.
Autor:

Zgłoszenie do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych

Zgłoszenie do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych

Zgłoszenie do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych

Prawo do dobrowolnego objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi przysługuje osobom, które nie spełniają warunków do objęcia tymi ubezpieczeniami obowiązkowo. Jeżeli okres dobrowolnego objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi przekracza 10 lat, nie obowiązuje gwarancja wypłaty minimalnego świadczenia, w wypadku gdy stan własnego konta ubezpieczonego nie będzie go zapewniał. Przepis art. 9 u.s.u.s. przewiduje, iż w przypadku zbiegów tytułów do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych można z niektórych tych tytułów przystąpić do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Niniejsza procedura nie odnosi się do tych przypadków.

Zgłoszenie do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych ZUS ZUS przyjęcie wniosku ubezpieczony ubezpieczony osoba fizyczna nie spełnia warunków do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi zgłoszenie do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych podleganie dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Krok: osoba fizyczna nie spełnia warunków do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi

Osoba fizyczna, która nie spełnia warunków do objęcia jej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, czyli osoba fizyczna, która nie posiada tytułu do tych ubezpieczeń określonego w art. 6, 6a i 6b u.s.u.s., może przystąpić do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Na marginesie wypada zauważyć, że osoba, która podlega dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym na podstawie art. 7 u.s.u.s., nie podlega ani ubezpieczeniu chorobowemu, ani ubezpieczeniu wypadkowemu (art. 11 i art. 12 ust. 2 u.s.u.s.). Ponadto, jeżeli okres dobrowolnego objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi przekracza 10 lat, nie obowiązuje gwarancja wypłaty minimalnego świadczenia, w wypadku gdy stan własnego konta ubezpieczonego nie będzie go zapewniał.

Krok: zgłoszenie do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych

Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tymi ubezpieczeniami, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony w ZUS. Wniosek o objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi składa się przy wykorzystaniu formularza ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 19 00 XX. Zgłoszenia do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych osoba, która nie spełnia warunków do podlegania tym ubezpieczeniom obowiązkowo, składa w wybranym przez siebie terminie.

Ważne!

Pomimo to, że osoba podlegająca dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jest nie tylko ubezpieczonym, ale również płatnikiem składek na własne ubezpieczenia, nie ma obowiązku składania w ZUS zgłoszenia płatnika składek ZUS ZFA.