Kidyba Andrzej, Zbycie akcji prostej spółki akcyjnej

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
Autorzy:

Zbycie akcji prostej spółki akcyjnej

Zbycie akcji prostej spółki akcyjnej

Zbycie akcji prostej spółki akcyjnej

Zbycie akcji prostej spółki akcyjnej sąd rejestrowy sąd rejestrowy wpis zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS podmiot prowadzący rejestr podmiot prowadzący rejestr otrzymanie wniosku o wpis w rejestrze akcjonariuszy zawiadomienie o wpisie do rejestru dokonanie wpisu do rejestru akcjonariuszy PSA akcjonariusz zarząd albo rada dyrektorów zarząd albo rada dyrektorów albo inna osoba PSA akcjonariusz zarząd albo rada dyrektorów zarząd albo rada dyrektorów albo inna osoba zbycie akcji przez akcjonariusza postąpienie zgodnie z umownymi ograniczeniami w zbywalności akcji czy akcje są w pełni pokryte? wystąpienie o zgodę spółki na zbycie akcji decyzja o zbyciu akcji wystąpienie o zgodę spółki na zbycie akcji nie w pełni pokrytych otrzymanie zawiadomienie o wpisie do rejestru możliwe decyzje spółki czy spółka wyznaczyła nabywcę? weryfikacja umownych ograniczeń w zbywalności akcji odmowa zgody na zbycie akcji nie w pełni pokrytych możliwe scenariusze zbycie akcji na rzecz nabywcy wskazanego przez spółkę czy nabywca wskazany przez spółkę zapłacił cenę? umowa spółki nie wprowadza ograniczeń albo nie określa terminu do wskazania nabywcy, ceny nabycia albo sposobu jej określenia oraz terminu zapłaty otrzymanie zapytania o zgodę na zbycie akcji nie w pełni pokrytych zbycie akcji uzależnione jest od zgody spółki czy zgoda została udzielona złożenie listy akcjonariuszy do sądu rejestrowego umowa przewiduje ograniczenia w zbywalności akcji otrzymanie prośby o zgodę spółki na zbycie akcji wniosek o wpis w rejestrze akcjonariuszy tak nie nie tak nie tak nie tak

Krok: decyzja o zbyciu akcji

Procedura zbycia akcji prostej spółki akcyjnej zależna jest od kilku warunków, a także może determinować ją treść umowy spółki oraz fakt, czy zbywane akcje są w pełni pokryte.

Krok: czy akcje są w pełni pokryte?

Sprzedaż akcji nie w pełni pokrytych przebiega inaczej aniżeli sprzedaż akcji w pełni pokrytych. W pierwszej kolejności należy zatem zweryfikować stopień pokrycia akcji spółki.