Zbiorcze płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności - OpenLEX

Krywan Tomasz, Zbiorcze płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 listopada 2019 r.
Autorzy:

Zbiorcze płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności

Zbiorcze płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności

Zbiorcze płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności

Procedura pozwala ustalić, czy istnieje możliwość dokonania zbiorczej płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Zbiorcze płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności podatnik podatnik możliwe jest dokonanie zbiorczego przelewu z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności dokonanie zbiorczego przelewu z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności nie jest możliwe podatnik chce dokonać zbiorczego przelewu z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności czy zbiorczym przelewem mają zostać opłacone faktury wystawione przez jednego dostawcę lub usługodawcę? czy opłacane faktury zostały wystawione w okresie nie krótszym niż jeden dzień i nie dłuższym niż jeden miesiąc? czy opłacane są wszystkie faktury wystawione w danym okresie? tak nie tak nie tak nie

Krok: podatnik chce dokonać zbiorczego przelewu z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności

Od 1.11.2019 r. istnieje możliwość dokonywania zbiorczych przelewów z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Możliwość tę przewidują przepisy art. 108a ust. 3a–3c ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) – dalej u.p.t.u.

Krok: czy zbiorczym przelewem mają zostać opłacone faktury wystawione przez jednego dostawcę lub usługodawcę?

Możliwość dokonywania zbiorczych przelewów z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności istnieje wyłącznie w stosunku do faktur wystawionych przez jednego dostawcę lub usługodawcę (zob. art. 108a ust. 3a u.p.t.u.). Za pomocą zbiorczego przelewu z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności nie mogą być więc opłacane faktury wystawiane przez różnych sprzedawców.