Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 listopada 2019 r.
Autorzy:

Zbiorcze płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności

Zbiorcze płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności

Zbiorcze płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności

Procedura pozwala ustalić, czy w stanie prawnym obowiązującym od 1.11.2019 r. istnieje możliwość dokonania zbiorczej płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Krok: podatnik chce dokonać zbiorczego przelewu z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności

Od 1.11.2019 r. istnieje możliwość dokonywania zbiorczych przelewów z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Możliwość tę przewidują przepisy art. 108a ust. 3a–3c ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) – dalej u.p.t.u.

Krok: czy zbiorczym przelewem mają zostać opłacone faktury wystawione przez jednego dostawcę lub usługodawcę?

Możliwość dokonywania zbiorczych przelewów z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności istnieje wyłącznie w stosunku do faktur wystawionych przez jednego dostawcę lub usługodawcę (zob. art. 108a ust. 3a u.p.t.u.). Za pomocą zbiorczego przelewu z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności nie mogą być więc opłacane faktury wystawiane przez różnych sprzedawców.

Krok: czy opłacane faktury zostały wystawione w okresie nie krótszym niż jeden dzień i nie dłuższym niż jeden miesiąc?

Możliwość dokonywania zbiorczych przelewów z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności istnieje wyłącznie w stosunku do faktur wystawionych przez jednego dostawcę lub usługodawcę w okresie nie krótszym niż jeden dzień i nie dłuższym niż jeden miesiąc (zob. art. 108a ust. 3a u.p.t.u.). A zatem za pomocą zbiorczego przelewu z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności nie mogą być opłacane:

1) faktury wystawione przez sprzedawcę na rzecz danego podatnika w okresie krótszym niż jeden dzień,

2) faktury wystawione przez sprzedawcę na rzecz danego podatnika w okresie dłuższym niż jeden miesiąc (tj. miesiąc kalendarzowy).

Krok: czy opłacane są wszystkie faktury wystawione w danym okresie?

Możliwość dokonywania zbiorczych przelewów z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności istnieje wyłącznie, jeżeli w ten sposób opłacane są wszystkie faktury wystawione w danym okresie (zob. art. 108a ust. 3b pkt 1 u.p.t.u.). Za pomocą zbiorczego przelewu z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności nie może być zatem opłacana jedynie część faktur wystawionych w danym okresie przez sprzedawcę na rzecz danego podatnika.

Krok: możliwe jest dokonanie zbiorczego przelewu z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności

W przypadku dokonywania zbiorczych przelewów z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności komunikat przelewu:

1) obejmuje wszystkie faktury wystawione dla podatnika przez jednego dostawcę lub usługodawcę w okresie nie krótszym niż jeden dzień i nie dłuższym niż jeden miesiąc (zob. art. 108a ust. 3b pkt 1 u.p.t.u.),

2) zawiera kwotę odpowiadającą sumie kwot podatku wykazanych w fakturach, o których mowa w pkt 1 (zob. art. 108a ust. 3b pkt 2 u.p.t.u.),

3) zamiast informacji o numerze faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność, wpisywany jest okres, za który dokonywana jest płatność (zob. art. 108a ust. 3c u.p.t.u.).

Krok: dokonanie zbiorczego przelewu z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności nie jest możliwe

Jeżeli dokonanie zbiorczego przelewu z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności nie jest możliwe, z zastosowaniem tego mechanizmu faktury mogą być opłacane jedynie pojedynczo.