Krywan Tomasz, Zbiorcze deklaracje na podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC-4)

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2019 r.
Autorzy:

Zbiorcze deklaracje na podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC-4)

Zbiorcze deklaracje na podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC-4)

Zbiorcze deklaracje na podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC-4)

Procedura pozwala ustalić, czy w stanie prawnym obowiązującym od 1.07.2019 r. istnieje możliwość złożenia zbiorczej deklaracji na podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC-4).

podatnik podatnik istnieje możliwość złożenia zbiorczej deklaracji na podatek od czynności cywilnoprawnych nie ma możliwości złożenia zbiorczej deklaracji na podatek od czynności cywilnoprawnych podatnik chce złożyć zbiorczą deklarację na podatek od czynności cywilnoprawnych czy podatnik dokonał w danym miesiącu co najmniej 3 czynności cywilnoprawnych obejmujących umowę pożyczki lub umowę sprzedaży rzeczy ruchomych lub praw majątkowych? czy ostatnia z tych czynności została dokonana przed upływem 14 dni od dnia dokonania pierwszej z nich? tak nie tak nie

Krok: podatnik chce złożyć zbiorczą deklarację na podatek od czynności cywilnoprawnych

Z dniem 1.07.2019 r. została wprowadzona możliwość składania zbiorczych deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (zob. art. 10 ust. 1a ustawy z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, Dz.U. z 2020 r. poz. 815 ze zm. – dalej u.p.c.c.). Możliwość składania takich deklaracji (oznaczonych symbolem PCC-4) istnieje, jeżeli łącznie spełnione są 2 warunki.

WZÓR – DEKLARACJA PCC-4

Krok: czy podatnik dokonał w danym miesiącu co najmniej 3 czynności cywilnoprawnych obejmujących umowę pożyczki lub umowę sprzedaży rzeczy ruchomych lub praw majątkowych?

Pierwszym warunkiem możliwości składania zbiorczych deklaracji na podatek od czynności cywilnoprawnych jest, aby podatnik dokonał w danym miesiącu co najmniej 3 czynności cywilnoprawnych obejmujących umowę pożyczki lub umowę sprzedaży rzeczy ruchomych lub praw majątkowych (zob. art. 10 ust. 1a u.p.c.c.). A zatem podatnicy nie mogą składać zbiorczych deklaracji na podatek od czynności cywilnoprawnych, jeżeli:

1) w danym miesiącu dokonali tylko jedną lub dwie czynności cywilnoprawnych,

2) czynności cywilnoprawne dokonane przez podatników w danym miesiącu nie obejmują umowy pożyczki ani umowy sprzedaży rzeczy ruchomych lub praw majątkowych.