Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2019 r.
Autorzy:

Zbiorcze deklaracje na podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC-4)

Zbiorcze deklaracje na podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC-4)

Zbiorcze deklaracje na podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC-4)

Procedura pozwala ustalić, czy w stanie prawnym obowiązującym od 1.07.2019 r. istnieje możliwość złożenia zbiorczej deklaracji na podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC-4).

Krok: podatnik chce złożyć zbiorczą deklarację na podatek od czynności cywilnoprawnych

Z dniem 1.07.2019 r. została wprowadzona możliwość składania zbiorczych deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (zob. art. 10 ust. 1a ustawy z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, Dz.U. z 2019 r. poz. 1519 ze zm. – dalej u.p.c.c.). Możliwość składania takich deklaracji (oznaczonych symbolem PCC-4) istnieje, jeżeli łącznie spełnione są 2 warunki.

WZÓR – DEKLARACJA PCC-4

Krok: czy podatnik dokonał w danym miesiącu co najmniej 3 czynności cywilnoprawnych obejmujących umowę pożyczki lub umowę sprzedaży rzeczy ruchomych lub praw majątkowych?

Pierwszym warunkiem możliwości składania zbiorczych deklaracji na podatek od czynności cywilnoprawnych jest, aby podatnik dokonał w danym miesiącu co najmniej 3 czynności cywilnoprawnych obejmujących umowę pożyczki lub umowę sprzedaży rzeczy ruchomych lub praw majątkowych (zob. art. 10 ust. 1a u.p.c.c.). A zatem podatnicy nie mogą składać zbiorczych deklaracji na podatek od czynności cywilnoprawnych, jeżeli:

1) w danym miesiącu dokonali tylko jedną lub dwie czynności cywilnoprawnych,

2) czynności cywilnoprawne dokonane przez podatników w danym miesiącu nie obejmują umowy pożyczki ani umowy sprzedaży rzeczy ruchomych lub praw majątkowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację