Zbieg tytułów do ubezpieczeń w przypadku zawarcia umowy zlecenia z emerytem delegowanym do pracy za granicę - OpenLEX

Sokołowska Anna, Zbieg tytułów do ubezpieczeń w przypadku zawarcia umowy zlecenia z emerytem delegowanym do pracy za granicę

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 20 czerwca 2016 r.
Autor:

Zbieg tytułów do ubezpieczeń w przypadku zawarcia umowy zlecenia z emerytem delegowanym do pracy za granicę

Zbieg tytułów do ubezpieczeń w przypadku zawarcia umowy zlecenia z emerytem delegowanym do pracy za granicę

Zbieg tytułów do ubezpieczeń w przypadku zawarcia umowy zlecenia z emerytem delegowanym do pracy za granicę

W procesie ustalania obowiązku ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia istotne znaczenie ma fakt posiadania przez zleceniobiorcę innych tytułów do obowiązkowych ubezpieczeń. Zleceniobiorca może bowiem jednocześnie m.in. wykonywać drugą umowę-zlecenia i posiadać ustalone prawo do renty lub emerytury. Przypomnijmy, że wprawdzie uprawnienie do renty lub emerytury nie jest tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym, jednakże wpływa w znaczący sposób na charakter i zakres ubezpieczeń z tytułu wykonywania umowy- zlecenia. Od dnia 1 stycznia 2016 r., z założenia każda umowa zlecenia rodzi obowiązek ubezpieczeń społecznych. Zasady przedstawione wyżej obejmują również osoby wykonujące pracę najemną poza granicami Polski.

Zbieg tytułów do ubezpieczeń w przypadku zawarcia umowy zlecenia z emerytem delegowanym do pracy za granicę zleceniodawca zleceniodawca emeryt otrzymuje z umowy o pracę wyższe wynagrodzenie od minimalnego oskładkowanie umowy zlecenia brak konieczności oskładkowania emeryt otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego zbieg ubezpieczeń nie występuje zbieg ubezpieczeń występuje rodzaj zbiegu ubezpieczeń czy emeryt otrzymuje wynagrodzenie z umowy o pracę u innego pracodawcy wyższe od minimalnego? analiza oświadczenia pod kątem zbiegu do ubezpieczeń podjęcie decyzji o delegowaniu zleceniobiorcy–emeryta do pracy podpisanie umowy przekazanie umowy czy występuje zbieg tytułów do ubezpieczeń ? tak nie przekazanie analiza nie tak

Krok: podjęcie decyzji o delegowaniu zleceniobiorcy–emeryta do pracy

W przypadku gdy zleceniodawca kieruje zleceniobiorcę do pracy za granicą jest zobowiązany do podpisania umowy z taką osobą. Wówczas może zostać podpisana np. umowa zlecenia. Wybór formy zatrudnienia zależy od pracodawcy i jest uwarunkowany rodzajem pracy będącej przedmiotem umowy.

E

Krok: podpisanie umowy

Po uzgodnieniu warunków umowy strony tj. zleceniobiorca oraz zleceniodawca podpisują umowę zlecenia.