Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych w przypadku zawarcia umowy zlecenia ze studentem - OpenLEX

Sokołowska Anna, Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych w przypadku zawarcia umowy zlecenia ze studentem

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 20 czerwca 2016 r.
Autorzy:

Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych w przypadku zawarcia umowy zlecenia ze studentem

Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych w przypadku zawarcia umowy zlecenia ze studentem

Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych w przypadku zawarcia umowy zlecenia ze studentem

W procesie ustalania obowiązku ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia istotne znaczenie ma fakt posiadania przez zleceniobiorcę innych tytułów do obowiązkowych ubezpieczeń oraz fakt zawarcia tej umowy z osobą posiadającą status studenta lub ucznia. Występuje wówczas zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych, gdzie jednym z tytułów jest wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia. Należy dodać, że wprawdzie posiadanie statusu ucznia lub studenta nie jest tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym, jednakże wpływa w znaczący sposób na charakter i zakres ubezpieczeń z tytułu wykonywania umowy zlecenia.

Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych w przypadku zawarcia umowy zlecenia ze studentem zleceniodawca zleceniodawca student nie ukończył 26 lat oskładkowanie umowy zlecenia brak konieczności oskładkowania zbieg ubezpieczeń nie występuje zbieg ubezpieczeń występuje czy umowa zlecenia zawarta ze studentem który ukończył 26 lat? student ukończył 26 lat analiza oświadczenia pod kątem zbiegu do ubezpieczeń podjęcie decyzji o delegowaniu zleceniobiorcy do pracy za granicę podpisanie umowy rodzaj zbiegu do ubezpieczeń przekazanie umowy czy występuje zbieg tytułów do ubezpieczeń? tak nie przekazanie analiza nie tak

Krok: podjęcie decyzji o delegowaniu zleceniobiorcy do pracy za granicę

W przypadku gdy zleceniodawca kieruje zleceniobiorcę do pracy za granicą, jest zobowiązany do podpisania umowy z taką osobą. Wówczas może zostać podpisana np. umowa zlecenia. Wybór formy zatrudnienia zależy od pracodawcy i jest uwarunkowany rodzajem pracy będącej przedmiotem umowy.

E

Krok: podpisanie umowy

Po uzgodnieniu warunków umowy strony, tj. zleceniobiorca oraz zleceniodawca podpisują umowę zlecenia.