Krywan Tomasz, Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jako przesłanka wykreślenia z rejestru podatników VAT

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autorzy:

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jako przesłanka wykreślenia z rejestru podatników VAT

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jako przesłanka wykreślenia z rejestru podatników VAT

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jako przesłanka wykreślenia z rejestru podatników VAT

Procedura pozwala ustalić, czy podatnik zawieszający wykonywanie działalności gospodarczej zostanie wykreślony przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru podatników VAT.

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jako przesłanka wykreślenia z rejestru podatników VAT podatnik podatnik podatnik zostaje wykreślony z rejestru podatników VAT po upływie okresu wskazanego w zawiadomieniu podatnik wznawia wykonywania działalności gospodarczej podatnik nie zostaje w ogóle lub ponownie wykreślony z rejestru podatników VAT podatnik zostaje wykreślony z rejestru podatników VAT z dniem zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rejestracja VAT podatnika zostaje przywrócona czy po wykreśleniu podatnik zgłosił, że będzie wykonywał czynności podlegające opodatkowaniu? rejestracja VAT podatnika zostaje przywrócona podatnik nie zostaje wykreślony z rejestru z dniem zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej podatnik zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej czy podatnik zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy? czy podatnik zgłosił, że od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej będzie wykonywał czynności podlegające opodatkowaniu? czy okres wskazany w zawiadomieniu jest krótszy od okresu lub pozostałego okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej? tak nie tak nie tak nie nie tak

Krok: podatnik zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej

Od 1 stycznia 2017 r. zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej może być przesłanką wykreślenia podatnika z urzędu przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru podatników VAT.

Krok: czy podatnik zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy?

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest przesłanką wykreślenia podatnika z urzędu przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru podatników VAT tylko wówczas, gdy następuje na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy (zob. art. 96 ust. 9a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm. - dalej u.p.t.u.). Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej na krótszy okres nie jest przesłanką takiego wykreślenia.