Skibińska Małgorzata, Zawieszenie stosowania zakładowych przepisów prawa pracy w trybie art. 91 k.p.

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 kwietnia 2020 r.
Autor:

Zawieszenie stosowania zakładowych przepisów prawa pracy w trybie art. 91 k.p.

Zawieszenie stosowania zakładowych przepisów prawa pracy w trybie art. 91 k.p.

Zawieszenie stosowania zakładowych przepisów prawa pracy w trybie art. 91 k.p.

W czasie kryzysu spowodowanego stanem epidemii jednym z rozwiązań pozwalających pracodawcom przetrwać trudny okres, przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu zatrudnienia, jest zawarcie porozumienia o zawieszeniu przepisów prawa pracy.

Zawieszenie stosowania zakładowych przepisów prawa pracy w trybie art. 91 k.p. Pracodawca Pracodawca Zawarcie porozumienia o zawieszeniu przepisów prawa pracy a warunki wynikające z umowy o pracę Wejście w życie porozumienia Okres obowiązywania zawieszenia Przekazanie porozumienia do PIP Porozumienie o zawieszeniu przepisów prawa pracy Czy u pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa? U pracodawcy działa organizacja związkowa U pracodawcy zostali wybrani przedstawiciele pracowników Przedmiot porozumienia o zawieszeniu przepisów prawa pracy Tak Nie

Krok: Porozumienie o zawieszeniu przepisów prawa pracy

Porozumienie o zawieszeniu przepisów prawa pracy zawiera się, gdy jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy. Chodzi tu o złą sytuację finansową pracodawcy, bowiem tylko taka uzasadnia pogorszenie sytuacji pracowników w obszarze warunków zatrudnienia.

Porozumienie o zwieszeniu przepisów prawa pracy może zawrzeć każdy pracodawca. Zgodnie z art. 31 k.p., za pracodawcę przy zawieraniu porozumienia działać będzie osoba lub organ zarządzający zakładem pracy w imieniu pracodawcy lub inna wyznaczona do tego osoba. Przepisy nie przewidują w tym względzie żadnych dodatkowych warunków. Tym samym możliwość jego zawarcia dotyczy pracodawcy, bez względu na wielkość zatrudnienia, przynależność do sektora gospodarczego lub publicznego i inne okoliczności. Przy czym, z uwagi na fakt, że przedmiotem zawieszenia są źródła prawa pracy, jak regulaminy, czy inne porozumienia zbiorowe oparte na ustawie, w praktyce możliwość zawarcia porozumienia będzie dotyczyła tylko tych pracodawców, u których obowiązują takie źródła prawa pracy.

Krok: Czy u pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa?

Tryb zawierania porozumienia o zawieszeniu przepisów prawa pracy jest uzależniony od tego, czy u danego pracodawcy działa czy też nie działa organizacja związkowa. W przypadku braku organizacji związkowej jej uprawnienia przejmują przedstawiciele pracowników.