Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Zawieszenie postępowania (pozbawienie możliwości komunikacji z sądem)

Zawieszenie postępowania (pozbawienie możliwości komunikacji z sądem)

Zawieszenie postępowania (pozbawienie możliwości komunikacji z sądem)

Krok: nadzwyczajne zdarzenie pozbawiające stronę lub jej przedstawiciela ustawowego możliwości komunikacji z siedzibą sądu

Obligatoryjna przyczyna zawieszenia postępowania z urzędu.

Krok: zawieszenie postępowania

Postanowienie zaskarżalne zażaleniem do sądu drugiej instancji (art. 394 § 1 pkt 5 k.p.c.). Patrz również Wniesienia zażalenia

W sentencji postanowienia wskazuje się przepis stanowiący podstawę prawną rozstrzygnięcia (art. 1781 k.p.c.).

Skutki zawieszenia postępowania:

– odwołanie przez przewodniczącego wyznaczonej rozprawy, bądź odroczenie rozprawy przez sąd, gdy przyczyna zawieszenia ujawniła się na rozprawie,

– wstrzymanie biegu terminów sądowych i ustawowych (art. 179 § 2 k.p.c.),

– sąd podejmuje jedynie czynności mające na celu podjęcie postępowania albo zabezpieczenie powództwa lub dowodu (art. 179 § 3 zd. pierwsze k.p.c.),

– czynności stron, niezwiązane z podjęciem postępowania albo zabezpieczeniem powództwa lub dowodu, nie wywołują skutków, aż do chwili podjęcia postępowania (art. 179 § 3 zd. drugie k.p.c.).