Wiśniewski Paweł, Zawieszenie postępowania (pozbawienie możliwości komunikacji z sądem)

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Zawieszenie postępowania (pozbawienie możliwości komunikacji z sądem)

Zawieszenie postępowania (pozbawienie możliwości komunikacji z sądem)

Zawieszenie postępowania (pozbawienie możliwości komunikacji z sądem)

Zawieszenie postępowania (pozbawienie możliwości komunikacji z sądem) sąd skład orzekający przewodniczący sąd skład orzekający przewodniczący badanie zasadności wniosku podjęcie postępowania oddalenie wniosku otrzymanie informacji zawieszenie postępowania możliwy przebieg postępowania otrzymanie informacji zwrot wniosku otrzymanie wniosku badanie formalne wniosku usuwanie braków formalnych pisma procesowego strona strona ustanie przyczyny zawieszenia wniosek o podjęcie możliwy przebieg postępowania nadzwyczajne zdarzenie pozbawiające stronę lub jej przedstawiciela ustawowego możliwości komunikacji z siedzibą sądu zasadny bezzasadny nie spełnia wymagań spełnia wymagania nieusunięte usunięte

Krok: nadzwyczajne zdarzenie pozbawiające stronę lub jej przedstawiciela ustawowego możliwości komunikacji z siedzibą sądu

Obligatoryjna przyczyna zawieszenia postępowania z urzędu.

Krok: zawieszenie postępowania

Postanowienie zaskarżalne zażaleniem do sądu drugiej instancji (art. 394 § 1 pkt 5 k.p.c.). Patrz również Wniesienia zażalenia

W sentencji postanowienia wskazuje się przepis stanowiący podstawę prawną rozstrzygnięcia (art. 1781 k.p.c.).

Skutki zawieszenia postępowania:

– odwołanie przez przewodniczącego wyznaczonej rozprawy, bądź odroczenie rozprawy przez sąd, gdy przyczyna zawieszenia ujawniła się na rozprawie,

– wstrzymanie biegu terminów sądowych i ustawowych (art. 179 § 2 k.p.c.),

– sąd podejmuje jedynie czynności mające na celu podjęcie postępowania albo zabezpieczenie powództwa lub dowodu (art. 179 § 3 zd. pierwsze k.p.c.),

– czynności stron, niezwiązane z podjęciem postępowania albo zabezpieczeniem powództwa lub dowodu, nie wywołują skutków, aż do chwili podjęcia postępowania (art. 179 § 3 zd. drugie k.p.c.).