Zawieszenie postępowania podatkowego - przesłanki - OpenLEX

Musiał Krzysztof J., Zawieszenie postępowania podatkowego - przesłanki

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Zawieszenie postępowania podatkowego - przesłanki

Zawieszenie postępowania podatkowego - przesłanki

Zawieszenie postępowania podatkowego - przesłanki

Procedura ma na celu wskazanie i omówienie przesłanek zawieszających postępowanie podatkowe.

Zawieszenie postępowania podatkowego - przesłanki organ podatkowy organ podatkowy na wniosek strony wystąpienie do organów celnych innego państwa o pomoc prawną udzielenie ulg w zapłacie zobowiązań podatkowych fakultatywne przesłanki zawieszenia postępowania z urzędu zawieszenie postępowania utrata zdolności do czynności prawnych nieostateczność decyzji wpływającej na odpowiedzialność osoby trzeciej wystąpienie do organów innego państwa o udzielenie informacji sposób zawieszenia postępowania potrzeba zawieszenia postępowania obligatoryjne przesłanki zawieszania postępowania śmierć strony rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego śmierć przedstawiciela ustawowego strony

Krok: potrzeba zawieszenia postępowania

Omawianej tematyki dotyczy procedura Zawieszenie postępowania podatkowego.

Krok: obligatoryjne przesłanki zawieszania postępowania

Przesłanki, czyli przyczyny, które zawieszają postępowanie podatkowe, można podzielić na dwie grupy:

1) związane ze statusem strony (śmierć strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utrata zdolności do czynności prawnych);

2) związane ze zdarzeniami zewnętrznymi wpływającymi na stan postępowania (zagadnienie wstępne, postępowania przed wydaniem decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej i wystąpienie do organów innego państwa o udzielenie informacji).