Zawieszenie postępowania egzekucyjnego w wypadku doręczenia tytułu egzekucyjnego na inny adres dłużnika - OpenLEX

Wiśniewski Paweł, Zawieszenie postępowania egzekucyjnego w wypadku doręczenia tytułu egzekucyjnego na inny adres dłużnika

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego w wypadku doręczenia tytułu egzekucyjnego na inny adres dłużnika

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego w wypadku doręczenia tytułu egzekucyjnego na inny adres dłużnika

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego w wypadku doręczenia tytułu egzekucyjnego na inny adres dłużnika

Krok: złożenie pisemnego wniosku o zawieszenie postępowania ze względu na inny adres zamieszkania ustalony w postępowaniu egzekucyjnym

Dłużnik może domagać się zawieszenia postępowania egzekucyjnego, jeżeli tytułem egzekucyjnym jest wyrok zaoczny lub nakaz zapłaty, który został mu doręczony przy zastosowaniu doręczenia awizowanego z art. 139 § 1 k.p.c. na inny adres niż jego adres zamieszkania.

Krok: złożenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku o zawieszenie postępowania ze względu na inny adres zamieszkania ustalony w postępowaniu egzekucyjnym

Wniosek składa się za pośrednictwem system teleinformatycznego, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, albo gdy dłużnik dokonał wyboru składania pism tą drogą (art. 760 § 1 k.p.c.).

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego w wypadku doręczenia tytułu egzekucyjnego na inny adres dłużnika dłużnik dłużnik złożenie ustnego wniosku o zawieszenie postępowania ze względu na inny adres zamieszkania ustalony w postępowaniu egzekucyjnym złożenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku o zawieszenie postępowania ze względu na inny adres zamieszkania ustalony w postępowaniu egzekucyjnym możliwy sposób zachowania brak reakcji złożenie pisemnego wniosku o zawieszenie postępowania ze względu na inny adres zamieszkania ustalony w postępowaniu egzekucyjnym komornik sądowy komornik sądowy zwrot wniosku usuwanie braków formalnych pisma procesowego badanie formalne wniosku prowadzenie dalszych czynności egzekucyjnych zawieszenie postępowania możliwy przebieg postępowania oddalenie wniosku możliwy sposób rozstrzygnięcia wszczęcie egzekucji na podstawie wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty wysłuchanie stron braki nieusunięte braki usunięte nie spełnia wymagań spełnia wymagania