Zawieszenie obowiązków w zakresie ZFŚS w okresie stanu epidemii - OpenLEX

Skibińska Małgorzata, Zawieszenie obowiązków w zakresie ZFŚS w okresie stanu epidemii

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 24 czerwca 2020 r.
Autor:

Zawieszenie obowiązków w zakresie ZFŚS w okresie stanu epidemii

Zawieszenie obowiązków w zakresie ZFŚS w okresie stanu epidemii

Zawieszenie obowiązków w zakresie ZFŚS w okresie stanu epidemii.

Krok: Analiza obowiązków wynikających z ustawy o ZFŚS?

Ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych określa zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zasady gospodarowania środkami tego Funduszu, przeznaczonego na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego oraz zasady wypłaty świadczenia urlopowego.

Zawieszenie obowiązków w zakresie ZFŚS w okresie stanu epidemii Pracodawca Pracodawca Czy u pracodawcy działają związki zawodowe? Zawieszenie wypłaty świadczenia urlopowego Zawieszenie tworzenia ZFŚS lub dokonywania odpisu Tryb zawieszenia obowiązku – brak związków zawodowych Tryb zawieszenia obowiązku – związki zawodowe Tryb zawieszenia obowiązków – związki zawodowe Tryb zawieszenia obowiązków – brak związków zawodowych Pracodawca wypłaca świadczenie urlopowe Czy u pracodawcy wystąpił spadek obrotów lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń? Analiza obowiązków wynikających z ustawy o ZFŚS? Czy pracodawca tworzy ZFŚS? Czy u pracodawcy działają związki zawodowe? Brak możliwości zawieszenie wypłaty świadczenia urlopowego Pracodawca tworzy ZFŚS Brak możliwości Zawieszenia tworzenia ZFŚS lub dokonywania odpisu Odpis na ZFŚS U pracodawcy nie wystąpił spadek obrotów lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń Czy u pracodawcy wystąpił spadek obrotów gospodarczych lub istotny wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń? U pracodawcy wystąpił spadek obrotów gospodarczych lub istotny wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń U pracodawcy wystąpił spadek obrotów lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń U pracodawcy nie wystąpił spadek obrotów gospodarczych lub istotny wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie

Krok: Pracodawca tworzy ZFŚS

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) tworzą obowiązkowo pracodawcy zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Pracodawcy, którzy nie spełniają kryterium zatrudnienia 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą utworzyć ZFŚS na zasadzie dobrowolności. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest obowiązkowo tworzony (bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników) przez pracodawców prowadzących działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wiąże się z obowiązkiem naliczania i odprowadzania odpisu, a także gospodarowania tymi środkami.