Zawieranie ubezpieczenia OC i majątku podmiotu leczniczego - OpenLEX

Kosiorek Aleksandra, Zawieranie ubezpieczenia OC i majątku podmiotu leczniczego

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 czerwca 2019 r.
Autorzy:

Zawieranie ubezpieczenia OC i majątku podmiotu leczniczego

Zawieranie ubezpieczenia OC i majątku podmiotu leczniczego

Zawieranie ubezpieczenia OC i majątku podmiotu leczniczego

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711) jednym z podstawowych obowiązków podmiotu leczniczego jest zawarcie umowy ubezpieczenia OC. Niniejsza procedura prezentuje poszczególne kroki, jakie powinny zostać podjęte przez podmiot leczniczy przy zawieraniu zarówno umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC, jak i dobrowolnego ubezpieczenia majątkowego.

Zawieranie ubezpieczenia OC i majątku podmiotu leczniczego podmiot leczniczy podmiot leczniczy jakie warunki musi spełniać ubezpieczenie? zakres ubezpieczenia suma gwarancyjna zawarcie umowy decyzja o zawarciu umowy ubezpieczenia jaki charakter ma ubezpieczenie? ubezpieczenie OC ubezpieczenie majątkowe zawarcie umowy obowiązkowe dobrowolne

Krok: decyzja o zawarciu umowy ubezpieczenia

Podmiot leczniczy jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia OC. W przypadku niespełnienia powyższego warunku wojewoda jako organ prowadzący rejestr podmiotów leczniczych ma prawo odmówić wpisu podmiotu do rejestru lub dokonać jego wykreślenia - art. 17 ust. 1, art. 108 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711) - dalej u.d.l.

Krok: ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC ma charakter ubezpieczenia obowiązkowego, do którego posiadania jest zobligowany każdy podmiot leczniczy (art. 17 ust. 1, art. 108 u.d.l.).