Kidyba Andrzej, Zawiązanie prostej spółki akcyjnej

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
Autorzy:

Zawiązanie prostej spółki akcyjnej

Zawiązanie prostej spółki akcyjnej

Zawiązanie prostej spółki akcyjnej

Procedura opisuje sposób powstania prostej spółki akcyjnej, jako spółki właściwej wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Zawiązanie prostej spółki akcyjnej sąd rejestrowy sąd rejestrowy wpisanie spółki do rejestru przedsiębiorców KRS PSA przyszli akcjonariusze akcjonariusze, notariusz akcjonariusze zarząd, rada dyrektorów PSA przyszli akcjonariusze akcjonariusze, notariusz akcjonariusze zarząd, rada dyrektorów decyzja o utworzeniu spółki założenie konta użytkownika wybór metody zawiązania spółki przygotowanie do zawarcia umowy przy wykorzystaniu wzorca zawarcie umowy spółki w sposób tradycyjny wniesienie wkładów na kapitał akcyjny spółki zawiązanej przy wykorzystaniu wzorca podpisanie elektronicznego wzorca umowy wniesienie wkładów na pokrycie akcji pierwszej emisji spółki zawiązanej przy wykorzystaniu wzorca wniesienie wkładów na pokrycie akcji pierwszej emisji w spółki zawiązanej w sposób tradycyjny wybór członków rady dyrektorów wybór członków zarządu i rady nadzorczej wniesienie wkładów do spółki wniesienie wkładów na kapitał akcyjny spółki zawiązanej w sposób tradycyjny wypełnienie elektronicznego wzorca umowy spółki możliwe scenariusze wybór modelu zarządzania spółką możliwy przebieg postępowania zgłoszenie spółki do rejestru przedsiębiorców złożenie oświadczeń przez organ zarządzający spółki zgłoszenie do rejestru spółki zawiązanej przy wykorzystaniu wzorca umowy zgłoszenie do rejestru spółki zawiązanej w sposób tradycyjny

Krok: decyzja o utworzeniu spółki

Powzięcie przez przyszłych akcjonariuszy decyzji o rozpoczęciu procesu tworzenia prostej spółki akcyjnej.

Krok: wybór metody zawiązania spółki

Przebieg dalszej procedury zawiązania prostej spółki akcyjnej zależny jest od wyboru sposobu zawarcia umowy spółki.