Krywan Tomasz, Zawiadomienie o dokonaniu płatności na rachunek spoza białej listy

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2023 r.
Autorzy:

Zawiadomienie o dokonaniu płatności na rachunek spoza białej listy

Zawiadomienie o dokonaniu płatności na rachunek spoza białej listy

Zawiadomienie o dokonaniu płatności na rachunek spoza białej listy

Procedura wskazuje zasady, na jakich składane jest zawiadomienie o dokonaniu płatności na rachunek spoza białej listy.

Zawiadomienie o dokonaniu płatności na rachunek spoza białej listy podatnik podatnik złożenie zawiadomienia w terminie 3 dni (w okresie w obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w terminie 14 dni) od dnia zlecenia przelewu podatnik zamierza dokonać zawiadomienia o dokonaniu płatności na rachunek spoza białej listy sporządzenie zawiadomienia

Krok: podatnik zamierza dokonać zawiadomienia o dokonaniu płatności na rachunek spoza białej listy

Z początkiem 2020 r. do ustaw o podatkach dochodowych oraz do ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.) – dalej o.p., zostały dodane przepisy określające sankcje z tytułu dokonywania płatności na rachunki spoza wykazu, o którym mowa w art. 96b ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.) – dalej u.p.t.u., czyli spoza białej listy. Sankcje te polegają na:

1) wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów kwot płatności dokonanych na rachunki spoza tego wykazu – zob. procedura Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów ze względu na dokonanie płatności na rachunek spoza białej listy;

2) ustalaniu przychodów z tytułu zapłaty na rachunek spoza białej listy – zob. procedura Ustalanie przychodu z tytułu zapłaty na rachunek spoza białej listy;

3) odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy towarów lub usługodawcy w VAT (zob. art. 117ba § 1 i 2 o.p.) – zob. procedura Odpowiedzialność solidarna za zaległości podatkowe w przypadku dokonywania zapłaty na rachunek spoza białej listy.

Sankcje te może wyłączyć dokonanie zawiadomienia o dokonaniu płatności na rachunek, który nie jest wskazany na białej liście.

Krok: sporządzenie zawiadomienia

Zawiadomienie o dokonaniu płatności na rachunek spoza białej listy powinno być dokonywane na formularzu ZAW-NR. Zawiadomienie to zawiera w szczególności:

1) numer identyfikacyjny, firmę (nazwę) oraz adres siedziby albo, w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną, imię i nazwisko oraz adres stałego miejsca prowadzenia działalności, a w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności – adres miejsca zamieszkania, podatnika, który dokonał zapłaty należności;

2) dane wystawcy faktury wskazane na fakturze (numer identyfikacyjny, nazwę albo imię i nazwisko oraz adres);

3) numer rachunku, na który dokonano zapłaty należności;

4) wysokość należności zapłaconej przelewem na rachunek, o którym mowa w pkt 3, i dzień zlecenia przelewu na ten rachunek.

WZÓR - ZAWIADOMIENIE ZAW-NR