Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.
Autor:

Zawiadamianie o tymczasowym aresztowaniu na wniosek aresztowanego

Zawiadamianie o tymczasowym aresztowaniu na wniosek aresztowanego

Zawiadamianie o tymczasowym aresztowaniu na wniosek aresztowanego

Na organie stosującym tymczasowe aresztowanie, ciążą określone obowiązki, których realizacja zmierza do ochrony zdrowia, dóbr osobistych, rodziny oraz mienia oskarżonego.

Krok: otrzymanie wniosku oskarżonego o zawiadomienie o aresztowaniu osoby wskazanej

Na wniosek oskarżonego - zgodnie z art. 261 § 2 k.p.k. - sąd może również zawiadomić inną osobę, zamiast lub obok osoby najbliższej. Oskarżony nie musi uzasadniać swojego wniosku, lecz jest to pożądane, musi bowiem przekonać sąd o celowości takiego zawiadomienia. Z reguły chodzi o zawiadomienie innej osoby, w sytuacji gdy oskarżony nie może oczekiwać pomocy od najbliższych.

Krok: otrzymanie wniosku oskarżonego o zawiadomienie zarządzającego przedsiębiorstwem

W przypadku, gdy oskarżonym jest przedsiębiorca lub niebędący pracownikiem członek organu zarządzającego przedsiębiorcy, o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, sąd, na wniosek oskarżonego, ma obowiązek zawiadomić zarządzającego przedsiębiorstwem.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację