Tomczyk Aleksandra, Zawarcie umowy na czas określony - limit 33 miesięcy i 3 umów

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 22 lutego 2016 r.
Autorzy:

Zawarcie umowy na czas określony - limit 33 miesięcy i 3 umów

Zawarcie umowy na czas określony - limit 33 miesięcy i 3 umów

Zawarcie umowy na czas określony - limit 33 miesięcy i 3 umów

W dniu 22 lutego 2016 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy, która wprowadziła obszerne zmiany w zasadach zawierania umów terminowych. Podstawową zmianą jest wprowadzenie ograniczeń w liczbie zawieranych umów oraz w okresie, na jaki mogą być zawierane umowy na czas określony.

pracodawca pracodawca czy z pracownikiem do 22 lutego 2016 r. została zawarta jedna umowa? można podpisać jeszcze jedną umowę jest to pierwsza umowa można podpisać jeszcze dwie umowy jest to druga umowa okres zatrudnienia do 21 listopada 2018 r. podjęcie decyzji o zatrudnieniu pracownika na umowę na czas określony czy umowa o pracę trwała w dniu 22 lutego 2016 r.? umowa o pracę trwała w dniu 22 lutego 2016 r. umowa o pracę została zawarta dniu 22 lutego 2016 r. lub później można zawrzeć 3 umowy na okres 33 miesięcy tak nie tak nie

Krok: podjęcie decyzji o zatrudnieniu pracownika na umowę na czas określony

Pracodawca podejmuje decyzję o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy na czas określony. Pracownik akceptuje zatrudnienie na podstawie umowy na czas określony.

Krok: czy umowa o pracę trwała w dniu 22 lutego 2016 r.?

Dla ustalenia liczby umów na czas określony oraz okresu, na jaki można podpisać umowę lub umowy na czas określony niezbędne jest ustalenie czy umowa na czas określony trwała w dniu 22 lutego 2016 r.

Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie takiej umowy (umów) będzie dłuższy niż 33 miesiące lub jeżeli liczba zawartych umów będzie większa niż trzy, to uważać się będzie, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie tego okresu lub od dnia zawarcia czwartej umowy na czas określony jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.