Ogonowska Adrianna, Zatwierdzenie instrukcji prowadzenia składowiska odpadów

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 czerwca 2017 r.
Autor:

Zatwierdzenie instrukcji prowadzenia składowiska odpadów

Zatwierdzenie instrukcji prowadzenia składowiska odpadów

Zatwierdzenie instrukcji prowadzenia składowiska odpadów

Przedmiotem procedury jest wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów. Uczestnikami procedury są: właściwy organ (tj. marszałek województwa, regionalny dyrektor ochrony środowiska) oraz zarządzający składowiskiem odpadów.

marszałek województwa, rdoś marszałek województwa, rdoś (!) wydanie decyzji  zatwierdzającej  instrukcję  prowadzenia  składowiska odpadów pozostawienie wniosku bez rozpoznania ustanowienie zabezpieczenia roszczeń ostateczność decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów czy zachodzą przesłanki wydania decyzji o odmowie zatwierdzenia instrukcji prowadzenia składowiska odpadów? wezwanie do uzupełnienia braków formalnych czy braki formalne zostały uzupełnione? wydanie decyzji o odmowie zatwierdzenia instrukcji prowadzenia składowiska odpadów przyjęcie wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów czy wniosek spełnia wymogi formalne? zarządzający składowiskiem odpadów zarządzający składowiskiem odpadów zaakceptowanie decyzji przez adresata czy treść decyzji została zaakceptowana przez adresata? odebranie decyzji administracyjnej rozpoczęcie działalności polegającej na prowadzeniu składowiska odpadów złożenie wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów wniesienie odwołania tak nie nie tak tak nie tak nie

Krok: rozpoczęcie działalności polegającej na prowadzeniu składowiska odpadów

Jedną z decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia działalności polegającej na prowadzeniu składowiska odpadów jest decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów.

Instrukcja ta jest podstawowym dokumentem sporządzanym przez zarządzającego składowiskiem odpadów. Obejmuje ona dwie fazy eksploatacyjną i poeksploatacyjną. Jej elementy wynikają z art. 129 ust. 4 u.o. oraz z przepisów szczególnych (np. art. 143 ust. 3 u.o. oraz art. 146 ust. 4 u.o.). Instrukcję tę zarządzający składowiskiem odpadów powinien posiadać do czasu zakończenia fazy poeksploatacyjnej składowiska.

Termin „zarządzający składowiskiem odpadów” nie został zdefiniowany w ustawie o odpadach. Natomiast ustawodawca zdefiniował termin „składowisko odpadów” w art. 3 ust. 1 pkt 25 u.o.

Krok: złożenie wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów

Zarządzający składowiskiem odpadów składa wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów. Wniosek taki może zostać złożony dopiero po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów.

Elementy wniosku wynikają z art. 129 ust. 2 u.o. Dodatkowo dołącza się do niego dokumenty wskazane w art. 129 ust. 3 u.o.