Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.
Autorzy:

Zaskarżenie postanowienia w przedmiocie ustanowienia likwidatora spółki partnerskiej przez sąd

Zaskarżenie postanowienia w przedmiocie ustanowienia likwidatora spółki partnerskiej przez sąd

Zaskarżenie postanowienia w przedmiocie ustanowienia likwidatora spółki partnerskiej przez sąd

Krok: możliwość zaskarżenia postanowienia

Wniosek jest rozpoznawany przez sąd rejestrowy. Czynności w tym zakresie mogą zostać powierzone referendarzowi sądowemu (art. 5091 w zw. z art. 471 k.p.c.).

Jeżeli wniosek rozpoznawał sąd rejestrowy, to postanowienie merytoryczne, rozstrzygające, co do istoty sprawy (uwzględniające lub oddalające wniosek) może być zaskarżone apelacją.

Orzeczenia referendarza sądowego mogą być natomiast zaskarżone skargą na orzeczenie referendarza (por. art. 5181 w zw. z art. 39822 k.p.c.).

Krok: wniesienie apelacji

Apelacja może być wniesiona od każdego merytorycznego orzeczenia wydanego przez sąd - w szczególności od postanowienia:

1) oddalającego wniosek wydanego przez sąd;

2) utrzymującego w mocy postanowienie referendarza o oddaleniu wniosku;

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację