Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.
Autorzy:

Zaskarżenie postanowienia w przedmiocie ustanowienia likwidatora spółki komandytowej przez sąd

Zaskarżenie postanowienia w przedmiocie ustanowienia likwidatora spółki komandytowej przez sąd

Zaskarżenie postanowienia w przedmiocie ustanowienia likwidatora spółki komandytowej przez sąd

Procedura wskazuje zasady zaskarżenia postanowienia w przedmiocie ustanowienia likwidatora spółki komandytowej.

Krok: zaistnienie warunków do zaskarżenia postanowienia

Wniosek o ustanowienie likwidatora jest rozpoznawany przez sąd rejestrowy w ramach postępowania prowadzonego przed sądem rejestrowym.

Jeżeli wniosek rozpoznawał sąd rejestrowy, to postanowienie merytoryczne, rozstrzygające, co do istoty sprawy (uwzględniające lub oddalające wniosek) może być zaskarżone apelacją.

Orzeczenia referendarza sądowego mogą być natomiast zaskarżone skargą na orzeczenie referendarza (por. art. 5181 w zw. z art. 39822 k.p.c.).

Krok: wniesienie apelacji

Apelacja może być wniesiona od każdego merytorycznego orzeczenia wydanego przez sąd - w szczególności od postanowienia:

1) oddalającego wniosek wydanego przez sąd;

2) utrzymującego w mocy postanowienie referendarza o oddaleniu wniosku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację