Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.
Autorzy:

Zasądzanie kosztów od skazanego w sprawach z oskarżenia publicznego

Zasądzanie kosztów od skazanego w sprawach z oskarżenia publicznego

Zasądzanie kosztów od skazanego w sprawach z oskarżenia publicznego

Omawiane przepisy nakładają na sąd obowiązek zasądzenia od skazanego w sprawie z oskarżenia publicznego, kosztów sądowych na rzecz Skarbu Państwa oraz uzasadnionych wydatków na rzecz oskarżyciela posiłkowego. Określają również sposób zasądzania kosztów i wydatków w przypadku występowania w procesie kilku oskarżonych, a także w przypadku, gdy oskarżony nie został skazany za wszystkie zarzucone mu przestępstwa.

Krok: ogłoszenie wyroku skazującego w sprawie z oskarżenia publicznego

Ogłoszenie wyroku przez sąd jest czynnością kończącą postępowanie jurysdykcyjne w danej instancji. W orzeczeniu tym sąd zawiera rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów procesu (art. 626 k.p.k.), decydując, czy strona będzie podlegać zwolnieniu od zapłaty kosztów i wydatków (art. 624 k.p.k.), czy też należy ją nimi obciążyć. Omawiany przepis dotyczy kosztów całego postępowania, od wszczęcia do wydania nieprawomocnego wyroku w pierwszej instancji, a także postępowania odwoławczego i wykonawczego.

Krok: konieczność uwzględnienia zakresu skazania - za wszystkie czy za część zarzutów

Zebrany w toku postępowania sądowego materiał dowodowy może nie dostarczyć podstaw do skazania oskarżonego za wszystkie zarzucone mu przestępstwa, a jedynie za część z nich (mowa tu o sytuacji, gdy oskarżonemu zarzucono więcej niż jeden czyn). W takim przypadku sąd skazuje oskarżonego, uznając zasadność części zarzutów, w pozostałej zaś części uniewinnia go od popełnienia zarzucanych czynów (czynu) lub umarza postępowanie. Orzeczenie takie zamieszcza się oczywiście w jednym wyroku.

Jeżeli oskarżony nie zostanie skazany za wszystkie zarzucone mu przestępstwa (w części zostaje uniewinniony lub postępowanie umorzono), sąd obciąża go kosztami procesu jedynie w części dotyczącej skazania, orzekając zwrot kosztów sądowych na rzecz Skarbu Państwa i uzasadnionych wydatków na rzecz oskarżyciela posiłkowego. Wszelkie wydatki poniesione w związku z zarzuconymi oskarżonemu czynami, od których został on następnie uniewinniony lub postępowanie umorzono, ponosi Skarb Państwa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację