Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 16 maja 2020 r.
Autor:

Zasady zwalniania z opłacania składek na ubezpieczenia

Zasady zwalniania z opłacania składek na ubezpieczenia

Zasady zwalniania z opłacania składek na ubezpieczenia

Zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w związku ze stanem epidemii spowodowanej COVID-19, przedsiębiorcy spełniający określone warunki mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacenia składek ZUS

Krok: Analiza możliwości skorzystania ze zwolnienia z składek

Możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych dotyczy należności za okres od 1.03.2020 r. do 31.05.2020 r. Mogą z niej skorzystać, po spełnieniu określonych warunków m.in. osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i podmioty zatrudniające nie więcej niż 49 ubezpieczonych.

Krok: Czy Przedsiębiorca opłaca składki wyłącznie za siebie?

Warunki skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych są uzależnione od spełnienia określonych warunków dotyczących m.in. statusu prawnego płatnika składek oraz uzyskiwanego przychodu i dochodu.