Skibińska Małgorzata, Zasady zwalniania z opłacania składek na ubezpieczenia

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 28 lutego 2021 r.
Autor:

Zasady zwalniania z opłacania składek na ubezpieczenia

Zasady zwalniania z opłacania składek na ubezpieczenia

Zasady zwalniania z opłacania składek na ubezpieczenia

Zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w związku ze stanem epidemii spowodowanej COVID-19, przedsiębiorcy spełniający określone warunki mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacenia składek ZUS.

Zasady zwalniania z opłacania składek na ubezpieczenia Przedsiębiorca Przedsiębiorca Warunki skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek Przedsiębiorca korzysta z ulgi na start Warunki pomocy dla przedsiębiorcy korzystającego z ulgi na start Warunki pomocy dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność Złożenie wniosku o zwolnienie ze składek ZUS Przedsiębiorca należy do rozszerzonego kręgu podmiotów uprawnionych do otrzymania pomocy Wysokość składek objętych zwolnieniem Warunki pomocy dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność leczniczą Przedsiębiorca należy do sektora działalności turystycznej Warunki pomocy dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność turystyczną Przedsiębiorca należy do sektora działalności leczniczej Przedsiębiorca zgłasza do ubezpieczeń do 9 ubezpieczonych Warunki skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek Wysokość składek objętych zwolnieniem Przedsiębiorca zgłasza do ubezpieczeń od 10 do 49 ubezpieczonych Czy przychód przedsiębiorcy jest wyższy niż 15.681zł? Analiza możliwości skorzystania ze zwolnienia z składek Czy Przedsiębiorca opłaca składki wyłącznie za siebie? Przedsiębiorca opłaca składki wyłącznie za siebie Warunki skorzystania z pomocy jeśli przychód jest niższy lub równy kwocie 15.681zł Warunki skorzystania z pomocy jeśli przychód jest wyższy niż 15.681zł Nie Tak Tak Nie Nie Nie Nie Nie Nie

Krok: Analiza możliwości skorzystania ze zwolnienia z składek

Możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych dotyczy należności za okres od 1.03.2020 r. do 31.05.2020 r., za styczeń 2021 r. lub za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. oraz za luty 2021 r. Mogą z niej skorzystać, po spełnieniu określonych warunków m.in. osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, podmioty zatrudniające nie więcej niż 49 ubezpieczonych, oraz podmioty, które prowadzą działalność o określonym przepisami kodzie PKD.

Krok: Czy Przedsiębiorca opłaca składki wyłącznie za siebie?

Warunki skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych są uzależnione od spełnienia określonych warunków dotyczących m.in. statusu prawnego płatnika składek oraz uzyskiwanego przychodu i dochodu.