Łyjak Grzegorz, Zasady zatrudniania cudzoziemców na terenie Polski.

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 września 2016 r.
Autor:

Zasady zatrudniania cudzoziemców na terenie Polski.

Zasady zatrudniania cudzoziemców na terenie Polski.

Zasady zatrudniania cudzoziemców na terenie Polski.

Cudzoziemiec z UE, EUG, Szwajcarii, może zostać zatrudniony przez Polskiego przedsiębiorcę lub przez podmiot zagraniczny mający siedzibę w krajach należących do UE oraz EOG i delegowany na terytorium Polski. W tym celu zarówno cudzoziemiec, jak i polski przedsiębiorca muszą spełnić określone warunki.

Zasady zatrudniania cudzoziemców na terenie Polski. pracodawca pracodawca podpisanie umowy o pracę brak zgłoszenia do ZUS przekazanie umowy pracownikowi czy cudzoziemiec podlega zabezpieczeniu społecznemu w Polsce? nie podlega zabezpieczeniu społecznemu w Polsce zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych podlega zabezpieczeniu społecznemu w Polsce podjęcie decyzji o zatrudnieniu cudzoziemca przeprowadzenie rekrutacji złożenie propozycji zatrudnienia zatrudnienie cudzoziemca wybór formy zatrudnienia nie tak

Krok: podjęcie decyzji o zatrudnieniu cudzoziemca

W określonych sytuacjach przedsiębiorca może podjąć decyzję o konieczności zatrudnienia cudzoziemca na określone stanowisko. Potrzeba związana z zatrudnieniem cudzoziemca może wynikać np. ze znajomości języka lub znajomości danego kraju, co może pomagać np. w kontaktach handlowych. Cudzoziemiec może być również zatrudniony w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Krok: przeprowadzenie rekrutacji

Pracodawca przeprowadza rekrutację zgodnie z procedurami obowiązującymi w danym zakładzie pracy.