Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 16 maja 2020 r. do: 29 maja 2020 r.
Autor:

Zasady wypłaty świadczeń przysługujących w okresie obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy

Zasady wypłaty świadczeń przysługujących w okresie obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy

Zasady wypłaty świadczeń przysługujących w okresie obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy

Obowiązek kwarantanny nałożony na powracających z zagranicy wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 878), dalej r.u.o.n.z. oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 491), dalej r.o.s.e.

Od dnia 15 marca osoby przyjeżdzające do naszego kraju muszą się liczyć z obowiązkiem odbycia 14-dniowej kwarantanny domowej. Po przekroczeniu granicy każda z osób przyjeżdzających jest rejestrowana oraz badana. Po wykonaniu tych czynności jest kierowana na kwarantannę domową. Wyjątki co do konieczności odbycia kwarantanny dotyczą m.in. kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego. Osoby, które opłacają składki na ubezpieczenie chorobowe mają prawo do świadczeń za okres odbywania obowiązkowej kwarantanny.

Krok: Przekroczenie granicy państwowej

Wzrost zakażeń wywoływanych wirusem SARS-CoV-2 w Polsce oraz na świecie spowodował konieczność ogłoszenia na terytorium Polski stanu epidemii. W związku z tym zostały wprowadzone ograniczenia co do określonego sposobu przemieszczania się. Jednym z tych ograniczeń jest obowiązek odbycia obowiązkowej kwarantanny przez osoby, które przekraczają granicę państwową. Obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdzających, zgodnie z przepisami, trwa 14 dni kalendarzowych.

Do dnia 26 kwietnia 2020r. osoba przekraczająca granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Polski, jest obowiązana przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej informację o:

a) adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę oraz

b) numerze telefonu do kontaktu z tą osobą;

W sytuacji gdy osoba przyjeżdżająca do Polski jest zobowiązana do odbycia obowiązkowej kwarantanny, nie jest wydawana decyzja organu inspekcji sanitarnej.

Kwarantanna polega na bezwzględnym obowiązku pozostania w domu, za złamanie obowiązkowej kwarantanny są przewidziane wysokie kary finansowe.

Krok: Czy osoba przyjeżdzająca jest zwolniona z kwarantanny?

Pewne grupy zawodowe zostały zwolnione z obowiązku przebywania na kwarantannie, o ile przekraczają granice w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. W jakich sytuacjach przekroczenie granicy nie wiąże się z koniecznością odbycia obowiązkowej kwarantanny wynika wprost z zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.05.2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?