Zasady wykonywania pracy zdalnej w okresie stanu epidemii - OpenLEX

Skibińska Małgorzata, Zasady wykonywania pracy zdalnej w okresie stanu epidemii

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 5 września 2020 r.
Autor:

Zasady wykonywania pracy zdalnej w okresie stanu epidemii

Zasady wykonywania pracy zdalnej w okresie stanu epidemii

Zasady wykonywania pracy zdalnej w okresie stanu epidemii

W okresie stanu epidemii pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnie, czyli wykonywanie pracy w innym miejscu niż stałe miejsce jej świadczenia.

Zasady wykonywania pracy zdalnej w okresie stanu epidemii Pracodawca Pracodawca Narzędzia i materiały do pracy zdalnej Informacje o zasadach pracy zdalnej Ewidencja wykonywanych czynności Forma polecania pracy zdalnej Podjęcie decyzji o poleceniu pracy zdalnej Treść umowy o pracę Komu można polecić pracę zdalną Okres na jaki można polecić pracę zdalną Odmowa pracy zdalnej

Krok: Podjęcie decyzji o poleceniu pracy zdalnej

Pracodawca, polecając pracę zdalną, poleca pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania. Polecenie pracodawcy dotyczące wykonywania pracy zdalnej mieści się w uprawnieniach kierowniczych pracodawcy. Oznacza to zatem, że decyzja o wprowadzeniu pracy zdalnej należy do pracodawcy. Ponadto pracownik nie może się jej domagać.

Ważne!

Praca zdalna nie jest tożsama z telepracą, o której mowa w art.  675 ustawy z 26.06.1974 r. –Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) – dalej k.p.

Krok: Forma polecania pracy zdalnej

Praca zdalna wprowadzana jest na polecenie pracodawcy. Przepisy nie określają formy takiego polecenia. Z różnych względów, w tym porządkowych i dowodowych wskazanym jest, aby polecenie przybrało formę pisemną.