Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 12 czerwca 2016 r.
Autor:

Zasady wydawania bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych świadczeniobiorcom 75+

Zasady wydawania bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych świadczeniobiorcom 75+

Zasady wydawania bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych świadczeniobiorcom 75+

Artykuł 43a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) wprowadza regulację stanowiącą, że pacjentom powyżej 75 lat przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w określone leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne. Jednocześnie, na podstawie art. 44a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 345 z późn. zm.) osoba wydająca bezpłatnie lek, środek lub wyrób ma do spełnienia określone obowiązki względem pacjenta 75+, w zależności od treści wystawionej na jego rzecz pacjenta recepty. Niniejsza procedura szczegółowo prezentuje poszczególne kroki, jakie osoba w aptece powinna podjąć, aby wydać bezpłatnie lek, środek lub wybór w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Krok: wystawienie recepty

Zgodnie z art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) - dalej u.ś.o.z. - pacjent 75+ realizuje swoje uprawnienie do zaopatrzenia w bezpłatne leki środki lub wyroby na podstawie recepty wystawionej przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, posiadającego podpisaną umowę z NFZ, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę dla siebie albo dla małżonka, wstępnych lub zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa (recepta pro auctore lub pro familiae).

Krok: czy możliwe jest zastosowanie zamiennika?

Osoba uprawniona do wystawienia recepty ustala, czy w danym przypadku i w odniesieniu do konkretnego pacjenta 75+ istnieje możliwość zastosowania zamiennika.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację