Zasady wprowadzania i stosowania ruchomego czasu pracy od 23 sierpnia 2013 r. - OpenLEX

Sokołowska Anna, Zasady wprowadzania i stosowania ruchomego czasu pracy od 23 sierpnia 2013 r.

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
Autorzy:

Zasady wprowadzania i stosowania ruchomego czasu pracy od 23 sierpnia 2013 r.

Zasady wprowadzania i stosowania ruchomego czasu pracy od 23 sierpnia 2013 r.

Zasady wprowadzania i stosowania ruchomego czasu pracy od 23 sierpnia 2013 r.

Pod pojęciem ruchomego czasu pracy rozumie się taką organizację czasu pracy, w której pracodawca albo określa w przepisach wewnątrzzakładowych przedział czasu, w którym pracownicy mają stawić się do pracy, by następnie przepracować liczbę godzin wynikającą z obowiązującego ich systemu i rozkładu czasu pracy, albo organizację dopuszczającą różne godziny rozpoczynania i kończenia przez pracowników pracy

Zasady wprowadzania i stosowania ruchomego czasu pracy od 23 sierpnia 2013 r. pracodawca pracodawca brak możliwości wprowadzenia ruchomego czasu pracy możliwość wprowadzenia ruchomego czasu pracy brak możliwości wprowadzenia ruchomego czasu pracy tryb wprowadzania ruchomego czasu pracy nie zawarcie porozumienia możliwość wprowadzenia ruchomego czasu pracy ruchomy czas pracy zawarcie porozumienia nie zawarcie porozumienia układ zbiorowy pracy lub porozumienie z zakładowymi organizacjami związkowymi zawarcie porozumienia brak możliwości wprowadzenia ruchomego czasu pracy porozumienie z przedstawicielami pracowników możliwość wprowadzenia ruchomego czasu pracy „Widełki” pisemny wniosek pracownika różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy wprowadzenie ruchomego czasu pracy w jednej z dwóch odmian uwzględnienie wniosku nie uwzględnienie wniosku

Krok: ruchomy czas pracy

Nowe regulacje wprowadzają do kodeksu pracy przepisy określające zasady stosowania tzw. ruchomego czasu pracy (art. 1401 k.p.). Ruchomy czas pracy jest to rozwiązanie, która umożliwia uelastycznienie czasu pracy. Przepis reguluje dwa rodzaje ruchomego czasu pracy:

– ustalanie rozkładów czasu pracy przewidujących różne godziny rozpoczynania pracy w dniach pracy pracowników bądź

– określanie przedziału czasu, w którym pracownik powinien podjąć pracę.

Krok: tryb wprowadzania ruchomego czasu pracy

Ruchomy czas pracy może być wprowadzony:

– w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi; jeżeli nie będzie możliwe uzgodnienie treści porozumienia ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi, pracodawca będzie mógł uzgodnić treść porozumienia z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy o związkach zawodowych, z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy.

– w porozumieniu zawieranym z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy - jeżeli u pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe,

– na pisemny wniosek pracownika.