Skibińska Małgorzata, Zasady udzielania urlopu wychowawczego w powiązaniu z nowymi zasadami udzielania urlopów rodzicielskich

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 2 stycznia 2016 r.
Autorzy:

Zasady udzielania urlopu wychowawczego w powiązaniu z nowymi zasadami udzielania urlopów rodzicielskich

Zasady udzielania urlopu wychowawczego w powiązaniu z nowymi zasadami udzielania urlopów rodzicielskich

Zasady udzielania urlopu wychowawczego w powiązaniu z nowymi zasadami udzielania urlopów rodzicielskich

Zmiana w zakresie sposobu wykorzystywania przez pracownika urlopu rodzicielskiego, która obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r. wpływa również na sposób wykorzystywania urlopu wychowawczego. Większość przepisów w zakresie wykorzystywania urlopu wychowawczego nie uległa zmianie, jednak w przypadku wykorzystywania części urlopu rodzicielskiego nie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim weszła w życie zmiana w zakresie sposobu wykorzystywania urlopu wychowawczego polegająca na tym, że urlop wychowawczy można wykorzystywać w mniejszej liczbie części.

Zasady udzielania urlopu wychowawczego w powiązaniu z nowymi zasadami udzielania urlopów rodzicielskich pracodawca pracodawca pracownik nie korzystał z tego rodzaju urlopu pracownik korzystał z tego rodzaju urlopu poinformowanie pracownika w ilu częściach może wykorzystać urlop wychowawczy przyjęcie wniosku udzielenie urlopu i poinformowanie pracownika decyzja o udzieleniu urlopu w jakim terminie został złożony wniosek? w terminie krótszym niż 21 dni w terminie nie krótszym niż 21 dni czy pracownik wykorzystał część urlopu rodzicielskiego, która może być wykorzystana niebezpośrednio po urlopie macierzyńskim? pracownik pracownik złożenie wniosku o urlop wychowawczy nie tak

Krok: złożenie wniosku o urlop wychowawczy

Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia.

Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy. Urlop może być wykorzystany do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończyło 6 rok życia, co jest powiązane z możliwością wykorzystania urlopu rodzicielskiego.

Każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego z wymiaru 36 miesięcy. Rodzic dziecka ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 36 miesięcy, jeżeli:

– drugi rodzic dziecka nie żyje,

– drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska,

– drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza uległa ograniczeniu lub zawieszeniu.

Urlop wychowawczy może być wykorzystany najwyżej w 5 częściach.

Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego składa się na piśmie w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

Uwaga!

Pracownik może wycofać wniosek o urlop wychowawczy na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu, składając pracodawcy pisemne oświadczenie w tej sprawie.

Uwaga!

Jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika, niezależnie od podstawowego urlopu, może być udzielony urlop wychowawczy w wymiarze do 36 miesięcy, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Zobacz wzór:

Wniosek o udzielenie pracownikowi urlopu wychowawczego albo jego części.

Krok: przyjęcie wniosku

Jeżeli pracownik, który złożył wniosek o urlop wychowawczy, jest do tego urlopu uprawniony, pracodawca ma obowiązek urlopu udzielić, powinien jednak zwrócić uwagę na pewne okoliczności.