Skibińska Małgorzata, Zasady udzielania urlopu ojcowskiego

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 2 stycznia 2016 r.
Autorzy:

Zasady udzielania urlopu ojcowskiego

Zasady udzielania urlopu ojcowskiego

Zasady udzielania urlopu ojcowskiego

Od dnia 2 stycznia 2016 r. wymiar urlopu ojcowskiego wynosi do dwóch tygodni, jednak pracownik ma więcej czasu na jego wykorzystanie, bo aż do ukończenia przez swoje dziecko 24 miesiąca życia. Ma również możliwość podzielenia urlopu na 2 części i skorzystania z każdej z nich w wybranym przez siebie momencie.

pracodawca pracodawca przekazanie informacji o udzieleniu urlopu ojcowskiego odmowa udzielenia urlopu w jakim wieku jest dziecko pracownika? dziecko nie ukończyło 24 miesięcy dziecko ukończyło 24 miesiące przekazanie informacji o odmowie udzielenia urlopu w jakim terminie został złożony wniosek? w terminie nie krótszym niż 7 dni w terminie krótszym niż 7 dni udzielenie urlopu ojcowskiego pracownik pracownik złożenie wniosku o urlop ojcowski

Krok: złożenie wniosku o urlop ojcowski

Pracownik - ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

1) do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo

2) do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień.

Uwaga!

Urlop ojcowski przysługuje zarówno mężczyznom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, jak i tym prowadzącym działalność gospodarczą oraz zatrudnionym na podstawie umowy cywilnoprawnej. Jedynym warunkiem jest podleganie ubezpieczeniu chorobowemu.

Uwaga!

Pracownik opiekujący się dzieckiem będzie mógł skorzystać z 14 dni kalendarzowych urlopu, obejmującego również soboty, niedzielę i inne wolne od pracy dni.

Zobacz wzór:

Wniosek o udzielenie pracownikowi ojcu wychowującemu dziecko urlopu ojcowskiego lub jego części.

Pamiętaj !

W przypadku gdy z urlopu ojcowskiego korzysta przedsiębiorca wówczas za okres urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek wypłacany z ZUS, a przedsiębiorca ma prawo obniżyć należne składki ZUS za okres urlopu. Należy jednak pamiętać, iż prawo do urlopu ojcowskiego a co z tym związane do zasiłku macierzyńskiego przysługuje tylko i wyłącznie w sytuacji gdy ojciec dziecka podlega ubezpieczeniu chorobowemu. Przedsiębiorca musi więc opłacać dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe. Za okres urlopu ojcowskiego, przedsiębiorcy przysługuje zasiłek, który jest wypłacany w kwocie 100% podstawy wymiaru. Drugą korzyścią wynikającą ze skorzystania z urlopu ojcowskiego jest obniżenie należnych składek ZUS za cały 14-dniowy okres przebywania na urlopie. Składki ZUS w sytuacji przebywania na 14 dniowym urlopie ojcowskim należy więc opłacić nie za cały miesiąc, a tylko za pozostałe 16 dni miesiąca.

Krok: w jakim terminie został złożony wniosek?

Pracodawca po otrzymaniu wniosku pracownika o urlop ojcowski powinien zweryfikować, czy pracownik jest uprawniony do urlopu oraz sprawdzić, czy wniosek został złożony w wymaganym terminie.