Zasady rozliczania podróży służbowych w podziale na rodzaje podróżujących - OpenLEX

Ziółkowski Paweł, Zasady rozliczania podróży służbowych w podziale na rodzaje podróżujących

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 maja 2013 r.
Autorzy:

Zasady rozliczania podróży służbowych w podziale na rodzaje podróżujących

Zasady rozliczania podróży służbowych w podziale na rodzaje podróżujących

Zasady rozliczania podróży służbowych w podziale na rodzaje podróżujących

Zasady odbywania podróży służbowych zależą od statusu podróżującego. Niniejsza procedura pokazuje, jakie zasady stosować w stosunku do poszczególnych grup podróżujących: pracowników i osób niebędących pracownikami, w tym przedsiębiorców.

Zasady rozliczania podróży służbowych w podziale na rodzaje podróżujących płatnik płatnik (!) rozliczenie  według kodeksu  pracy rozliczenie w kosztach firmy rozliczenie według przepisów szczególnych rozliczenie według zasad wewnętrznych brak rozliczenia podróż służbowa status podróżującego pracownicy osoby nie będące pracownikami (poza przedsiębiorcami) przedsiębiorcy

Krok: podróż służbowa

Przepisy ogólnoobowiązujące nie zawierają definicji podróży służbowej (delegacji). Stanowią jedynie, że pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową (art. 775 § 1 k.p.).

Ważne!

Na podróż służbową składają się trzy elementy:

1) pracownik musi otrzymać polecenie wyjazdu służbowego,

2) podczas wyjazdu musi wykonywać zadanie służbowe,

3) musi być to wyjazd poza siedzibę lub inne miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

Oczywiście jest to definicja dotycząca pracowników. W przypadku innych grup zawodowych należałoby ją skorygować w zakresie nazw (np. pracodawcę zastąpić zleceniodawcą, a pracownika - zleceniobiorcą).

Na szczególną uwagę zasługują podróże przedsiębiorców. W tym przypadku nie ma zastosowania wymóg wystawienia polecenia wyjazdu służbowego, trudno bowiem wydać samemu sobie takie polecenie. Tym samym w przypadku przedsiębiorców podróżą służbową będzie po prostu wyjazd odbywany w celach firmowych.

Krok: status podróżującego

Od statusu podróżującego zależy to, czy należą mu się poszczególne świadczenia, ich wysokość i zasady rozliczenia.