Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2019 r.
Autor:

Zasady rezygnacji z wpłat do PPK

Zasady rezygnacji z wpłat do PPK

Zasady rezygnacji z wpłat do PPK

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych przewiduje, że pracownicy w określonym wieku, bez składania żadnych oświadczeń czy deklaracji, stają się uczestnikami PPK. Jednakże pracownicy pomiędzy 55. a 70. rokiem życia będą zawierali umowę o prowadzenie rachunku w ramach PPK wyłącznie na swój wniosek. Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne, oznacza to, iż pozostawiono uczestnikom PPK prawo wyboru – każdy z nich może wypisać się z udziału w Pracowniczym Planie Kapitałowym, jeśli złoży odpowiednią deklarację o rezygnacji. Pracowniczy program emerytalny jest natomiast obowiązkowy dla pracodawcy.

Krok: Czy Uczestnik PPK jest zatrudniony w podmiocie wdrażającym PPK?

Od dnia 1.07.2019 r. do Pracowniczych Planów Kapitałowych mają obowiązek przystąpić firmy, które zatrudniają co najmniej 250 osób, według stanu zatrudnienia na dzień 31.12.2018 r. Firmy, które zatrudniają co najmniej 50 osób, według stanu zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2019 r., będą zobowiązane do stosowania przepisów od 1.01.2020 r. Podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób, według stanu zatrudnienia na dzień 31.12.2019 r., muszą wdrożyć PPK od 1.07.2020 r. Pozostałe podmioty zatrudniające, czyli pozostałe przedsiębiorstwa, a także podmioty należące do sektora finansów publicznych (m.in. szpitale, szkoły), niezależnie od ich wielkości będą zobowiązane do tworzenia pracowniczych planów kapitałowych dopiero od 1.01.2021 r.

Krok: Czy Uczestnik PPK jest automatycznie zapisywany do PPK?

Pracownicze Palny Kapitałowe są systemem w pełni dobrowolnym jednak osoby w określonym wieku zostaną zapisane do PPK z mocy ustawy. Dobrowolność oszczędzania w PPK oznacza m.in., że Uczestnik PPK może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK, w każdej chwili zarówno na etapie tworzenia planu w danym podmiocie zatrudniającym, jak i w każdym dowolnym momencie w przyszłości. Jednak nakłanianie uczestnika do rezygnacji z oszczędzania w PPK grozi odpowiedzialnością karną.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację