Ziółkowski Paweł, Zasady przyznawania świadczeń z ZFŚS

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 28 sierpnia 2013 r.
Autorzy:

Zasady przyznawania świadczeń z ZFŚS

Zasady przyznawania świadczeń z ZFŚS

Zasady przyznawania świadczeń z ZFŚS

Najbardziej problematyczną kwestią dotyczącą ZFŚS jest kwestia wypłaty i różnicowania świadczeń. Tym samym pracodawca powinien zwrócić na to szczególną uwagę w treści regulaminu ZFŚS. Niniejsza procedura służy pomocą w tym zakresie.

Pracodawco pamiętaj!

1. Świadczenia socjalne powinny być wypłacane z uwzględnieniem kryteriów socjalnych.

2. Wbrew powszechnej opinii, kryterium materialne nie jest ważniejsze od pozostałych dwóch.

3. Brak różnicowania świadczeń grozi decyzją wymiarową wydaną przez ZUS.

Zasady przyznawania świadczeń z ZFŚS pracownik pracownik wniosek o przyznanie świadczenia pracodawca pracodawca wpływ wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego wypłata świadczenia przyznanie świadczenia z ZFŚS ustalenie sytuacji socjalnej osoby uprawnionej różnicowanie świadczeń według kryteriów socjalnych ustalenie zasad przyznawania świadczeń z ZFŚS jakie kryteria socjalne należy brać pod uwagę? sytuacja życiowa sytuacja rodzinna sytuacja materialna

Krok: ustalenie zasad przyznawania świadczeń z ZFŚS

Zgodnie z art. 8 ust. 2 u.z.f.ś.s. w regulaminie ZFŚS należy określić przede wszystkim zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z omawianego funduszu oraz zasady przeznaczania środków ZFŚS na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej. Określając je pracodawca powinien uwzględnić kryteria socjalne.

Krok: jakie kryteria socjalne należy brać pod uwagę?

Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z ZFŚS uzależnia się od kryteriów socjalnych, czyli:

1) sytuacji życiowej,

2) sytuacji rodzinnej,

3) sytuacji materialnej

- osoby uprawnionej.