Ziółkowski Paweł, Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń urlopowych

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autorzy:

Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń urlopowych

Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń urlopowych

Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń urlopowych

Alternatywą dla ZFŚS jest wypłacanie świadczeń urlopowych. Jednakże świadczenie to ma kilka różnych znaczeń. Niniejsza procedura ma za zadanie usystematyzowanie wiedzy na ten temat i wskazanie zasad wypłaty omawianych świadczeń.

O czym warto pamiętać wypłacając świadczenie urlopowe:

1. Świadczenie urlopowe ma kilka znaczeń.

2. Tylko nauczyciele otrzymują świadczenie urlopowe ze środków ZFŚS.

3. Zgodnie z przepisami u.z.f.ś.s. świadczenia urlopowe wypłacają podmioty zatrudniające poniżej 50 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty według stanu na dzień 1 stycznia).

Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń urlopowych pracodawca pracodawca wypłata świadczeń urlopowych dla nauczycieli utworzenie ZFŚS wypłata świadczenia urlopowego rezygnacja ze świadczeń urlopowych i tworzenia ZFŚS decyzja o przyznawaniu i wypłacie świadczeń urlopowych czy pracodawca jest szkołą? czy pracodawca prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej i/lub samorządowego zakładu budżetowego? czy liczba etatów na dzień 1 stycznia jest większa/równa 50? czy pracodawca tworzy ZFŚS? tak nie tak nie tak nie

Krok: decyzja o przyznawaniu i wypłacie świadczeń urlopowych

Wypłata świadczeń urlopowych zależy przede wszystkim od rodzaju pracodawcy.

Krok: czy pracodawca jest szkołą?

Szkoły tworzą ZFŚS na szczególnych zasadach. Jedną z odmienności jest wypłacanie nauczycielom świadczeń urlopowych z ZFŚS.