Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2019 r.
Autor:

Zasady przekazywania wniosków osoby zatrudnionej do podmiotu zatrudniającego

Zasady przekazywania wniosków osoby zatrudnionej do podmiotu zatrudniającego

Zasady przekazywania wniosków osoby zatrudnionej do podmiotu zatrudniającego

Podmiot zatrudniający w związku z wdrożeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych ma szereg obowiązków administracyjnych związanych z funkcjonowaniem programu. Jednym z wielu obowiązków jest przekazywanie określonych wniosków, deklaracji, oświadczeń do wybranej instytucji finansowej, część tych obowiązków wynika z przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, a część może wynikać z zawartej umowy o zarzadzanie PPK.

Krok: Analiza jakie wnioski podmiot zatrudniający musi przekazywać do wybranej instytucji finansowej

Podmiot zatrudniający powinien przeanalizować, jakie wnioski złożone przez uczestnika PPK powinien przekazać do wybranej instytucji finansowej. Procedura przekazywania wniosków uczestników PPK, może wynikać z zapisów umowy o zarządzanie PPK.

Krok: Rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK

Każdy uczestnik PPK może zrezygnować z PPK, ale będzie musiał złożyć podmiotowi zatrudniającemu – deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat. Podmiot zatrudniający jest zobowiązany do przekazania informacji do wybranej instytucji finansowej i zarchiwizowania dokumentu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację