Zasady przekazywania wniosków osoby zatrudnionej do podmiotu zatrudniającego - OpenLEX

Skibińska Małgorzata, Zasady przekazywania wniosków osoby zatrudnionej do podmiotu zatrudniającego

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 25 czerwca 2019 r.
Autor:

Zasady przekazywania wniosków osoby zatrudnionej do podmiotu zatrudniającego

Zasady przekazywania wniosków osoby zatrudnionej do podmiotu zatrudniającego

Zasady przekazywania wniosków osoby zatrudnionej do podmiotu zatrudniającego

Podmiot zatrudniający w związku z wdrożeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych ma szereg obowiązków administracyjnych związanych z funkcjonowaniem programu. Jednym z wielu obowiązków jest przekazywanie określonych wniosków, deklaracji, oświadczeń do wybranej instytucji finansowej, część tych obowiązków wynika z przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, a część może wynikać z zawartej umowy o zarzadzanie PPK.

Zasady przekazywania wniosków osoby zatrudnionej do podmiotu zatrudniającego Podmiot zatrudniający Podmiot zatrudniający Odebranie oświadczenia o zawartych umowach o prowadzenie PPK Wniosek o przystąpienie do PPK dla osoby pomiędzy 55 a 70 rokiem życia Obowiązek złożenia wniosku o wypłatę transferową Obowiązek poinformowania instytucji finansowej Analiza jakie wnioski podmiot zatrudniający musi przekazywać do wybranej instytucji finansowej Rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK Dokonywanie wpłat do PPK · Dokonywanie wpłaty dodatkowej do PPK Zmniejszania wpłaty podstawowej

Krok: Analiza jakie wnioski podmiot zatrudniający musi przekazywać do wybranej instytucji finansowej

Podmiot zatrudniający powinien przeanalizować, jakie wnioski złożone przez uczestnika PPK powinien przekazać do wybranej instytucji finansowej. Procedura przekazywania wniosków uczestników PPK, może wynikać z zapisów umowy o zarządzanie PPK.

Krok: Rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK

Każdy uczestnik PPK może zrezygnować z PPK, ale będzie musiał złożyć podmiotowi zatrudniającemu – deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat. Podmiot zatrudniający jest zobowiązany do przekazania informacji do wybranej instytucji finansowej i zarchiwizowania dokumentu.