Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 października 2018 r.
Autor:

Zasady podlegania ubezpieczeniu chorobowemu

Zasady podlegania ubezpieczeniu chorobowemu

Zasady podlegania ubezpieczeniu chorobowemu

Ubezpieczenia społeczne obejmują m.in. ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, które określa się również mianem ubezpieczenia chorobowego. Przedmiotowe ubezpieczenie chroni ubezpieczonego na wypadek niezdolności do pracy wskutek choroby (zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy), konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny (zasiłek opiekuńczy), czy też rodzicielstwa (zasiłek macierzyński). W zasadzie prawo do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego może nabyć tylko osoba, która w dniu wystąpienia ryzyka ubezpieczeniowego (np. niezdolności do pracy wskutek choroby) podlegała temu ubezpieczeniu.

Krok: podleganie obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Zasady podlegania ubezpieczeniu chorobowemu regulują przepisy u.s.u.s. Z przepisów tych zaś wynika, że nie wszystkie osoby, które podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym mogą być objęte ubezpieczeniem chorobowym.

Krok: czy ubezpieczony jest pracownikiem, członkiem spółdzielni lub osobą odbywającą służbę zastępczą?

Ubezpieczenie chorobowe może być dla ubezpieczonego ubezpieczeniem obowiązkowym bądź ubezpieczeniem dobrowolnym. O tym, czy ubezpieczony podlega omawianemu ubezpieczeniu obowiązkowo bądź dobrowolnie w pierwszym rzędzie rozstrzyga tytuł, z którego ubezpieczony podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację