Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby wykonujące pracę na podstawie umów zlecenia obowiązujące od dnia 1... - OpenLEX

Skibińska Małgorzata, Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby wykonujące pracę na podstawie umów zlecenia obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 r.

Procedury
Status: Aktualna
Autorzy:

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby wykonujące pracę na podstawie umów zlecenia obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 r.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby wykonujące pracę na podstawie umów zlecenia obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 r.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby wykonujące pracę na podstawie umów zlecenia obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 r.

W dniu 1 stycznia 2016 r. wszedł w życie art. 1 pkt 3 lit. a i b ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1831), który m.in. zmienił zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług (dla celów opracowania w dalszej części zwanych umową zlecenia). Wprowadzone przez wymienioną ustawę przepisy mają zastosowanie do wszystkich umów zlecenia, w tym również tych zawartych przed dniem 1 stycznia 2016 r.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby wykonujące pracę na podstawie umów zlecenia obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 r. zleceniobiorca zleceniobiorca odbiór umowy zleceniodawca zleceniodawca obowiązkowe ubezpieczenie wypadkowe decyduje się na ubezpieczenie chorobowe czy zleceniobiorca decyduje się na ubezpieczenie chorobowe dobrowolne ubezpieczenie chorobowe obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne czy umowa zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu ? obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym dobrowolnie podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym czy umowa zlecenia podlega obowiązkowym ubezpieczeniom? brak składek odprowadzenie składek podjęcie decyzji o delegowaniu zleceniobiorcy do pracy decyzja o braku objęcia ubezpieczeniem nie decyduje się na ubezpieczenie chorobowe podpisanie umowy przekazanie umowy decyzja o podleganiu ubezpieczeniom ustalenie podstawy wymiaru składek tak nie tak nie tak tak nie

Krok: podjęcie decyzji o delegowaniu zleceniobiorcy do pracy

W przypadku gdy zleceniodawca kieruje zleceniodawcę do pracy za granicą jest zobowiązany do podpisania umowy z taką osobą. Wówczas może zostać podpisana np. umowa zlecenia. Wybór formy zatrudnienia zależy od pracodawcy i jest uwarunkowany rodzajem pracy będącej przedmiotem umowy.

Krok: podpisanie umowy

Po uzgodnieniu warunków umowy strony, tj. zleceniobiorca oraz zleceniodawca, podpisują umowę zlecenia.