Sokołowska Anna, Zasady ewidencjonowania czasu pracy pracowników

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
Autorzy:

Zasady ewidencjonowania czasu pracy pracowników

Zasady ewidencjonowania czasu pracy pracowników

Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi, na jego żądanie.

W stosunku do pracowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy, pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej nie ewidencjonuje się godzin pracy.

Zasady ewidencjonowania czasu pracy pracowników Pracodawca Pracodawca Karta ewidencji czasu pracy Podróże służbowe Nieobecności w pracy Karta ewidencji czasu pracy Dni wolne od pracy Dni pracy Forma elektroniczna Przedmiot ewidencji Dyżury Obowiązek ewidencjonowania czasu pracy pracowników Forma tradycyjna Ewidencja uproszczona Ruchome godziny pracy Wybór formy ewidencjonowania czasu pracy Ewidencja pełna Godziny ponadwymiarowe pracowników niepłnoetatowych Ustalenie zakresu ewidencji czasu pracy Wyjścia prywatne Przedmiot ewidencji Praca faktycznie wykonywana Czas pracy co jest przedmiotem? co jest przedmiotem? jaki zakres? jaki zakres? co jest przedmiotem? co jest przedmiotem? co jest przedmiotem?

Krok: Obowiązek ewidencjonowania czasu pracy pracowników

Nakaz ewidencjonowania czasu pracy pracowników, w tym również pracowników niepełnosprawnych, wynika wprost z art. 149 § 1 k.p., zgodnie z którym pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą.

Ewidencja czasu pracy ma zatem przede wszystkim przedstawiać rzeczywisty czas pracy pracownika.

Krok: Wybór formy ewidencjonowania czasu pracy

Przepisy kodeksu pracy nie wprowadzają jednolitego wzoru karty ewidencji czasu pracy. Kartę taką, zgodnie ze swoimi potrzebami, opracowuje sam pracodawca.